NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2024-02

Synode van Deventer

Vergaderingen op 2 en 3 februari

Ook deze keer verschijnt de nieuwsbrief precies op de dag dat de Synode van Deventer vergadert. Dit weekend ontvangt de synode gasten uit buitenlandse kerken waarmee de NGK relaties onderhoudt. De Commissie relaties buitenland schrijft daarover in deze nieuwsbrief. Cees Rentier, bestuurslid van Stichting Evangelie&Moslims, verzorgt zaterdagmorgen om 9:00 een dagopening die past bij het werk van de stichting: evangelist Alaa AlNoueimi zal drie liederen ten gehore brengen in het Arabisch. Zaterdagmiddag, na vertrek van de buitenlandse gasten, staat er een adviesrapport van een synodecommissie op de agenda over doop en geloofsdoop.
Alles over de synode, inclusief de agenda en links naar de livestream, vind je op www.ngk.nl

Commissie relaties buitenland

Buitenlanddagen

In aanloop naar de bespreking van het rapport van de Commissies Relaties Buitenland (CRB) door de Synode van Deventer organiseert CRB de buitenlanddagen. Hiervoor nodigt de commissie de zusterkerken van de NGK uit. Dit jaar zijn er vertegenwoordigers van twaalf kerken vanuit Azi , Noord-Amerika, Afrika en een aantal Europese landen naar Nederland gekomen. Afgelopen dinsdag vonden de eerste gesprekken en ontmoetingen plaats. Mooie gesprekken, waarbij de deelnemers en de leden van de CRB van elkaar leren en elkaar mogen bemoedigen. Bovenal mogen we samen God prijzen voor wat Hij geeft in de onderlinge band en de mogelijkheid om te werken in zijn wereldwijde kerk!
Klik op onderstaande link om meer te lezen over het werk van de CRB.

Commissie dovenpastoraat

Dovenpastor in volle rechten

Hendrik Stevens werkt al twee jaar als dovenpastor in de regio Noord-Holland, Den Haag en Zoetermeer en Utrecht, maar officieel had hij nog niet de volle ambtelijke rechten ontvangen om Woord en sacramenten te bedienen en de zegen uit te spreken. Die rechten zal hij D.V. ontvangen in een viering op donderdag 1 februari 2024 van 15.00 15.30 uur in de kapel van het Dienstencentrum PKN te Utrecht. De NGK werkt in het interkerkelijk dovenpastoraat samen met de PKN en de CGK. Op de synode is in januari de nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

Studiecommissie homoseksualiteit in de kerk

Leeswijzer en samenvatting rapport

Bij het omvangrijke rapport Ruimte en richting van de Studiecommissie homoseksualiteit in de kerk is nu een leeswijzer en samenvatting beschikbaar. In december publiceerde deze commissie haar rapport, dat naar alle kerken is gestuurd. D.V. op 8 maart a.s. zal de Synode van Deventer het rapport verkennend bespreken, besluitvorming wordt verwacht op 28 of 29 juni.

Missieloket

Missionaire trendrede en podcastserie

Tijdens de missionaire conferentie op 13 januari sprak Kees van Ekris de trendrede uit. Met het thema Be real - trends in een tijd vol contradicties deelde hij kansen voor missie in 2024. Lees de trendrede eens door. Herken je deze vijf trends op jouw plek? De trendrede bevat vragen om op de trends te reflecteren. Op de website van missieloket staan verdiepingsvragen. De IZB heeft een serie podcasts gemaakt bij elke trend. Vanaf half mei zijn deze podcasts beschikbaar onder het label van Eerst Dit. We zijn benieuwd naar wat jij in de trends herkent en wat jij ermee doet! Laat het ons weten via info@missieloket.nl.

Kerkpunt en NBG

40-dagentijd: tijd van bezinning

De weken voor Pasen zijn voor gelovigen een tijd van inkeer en bezinning. De periode start dit jaar op 14 februari. Om als gemeente, kring of persoonlijk toe te leven naar Pasen brengen we twee initiatieven onder de aandacht. Bij beide projecten is materiaal beschikbaar.
Bij Kerkpunt, de toerustingsorganisatie van de NGK, staat een ellendige situatie van eeuwen geleden centraal. Wat kunnen we daarvan leren voor de huidige tijd, waarin we zo worden geconfronteerd met een enorme hoeveelheid ellende?
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap geeft een boekje uit dat je gratis kunt aanvragen. Wil jij God (opnieuw) ontmoeten? Het boekje verdiept en versterkt je geloof en geeft je nieuwe inzichten over verschillende ontmoetingen van mensen met God.

Verre Naasten

Biddag 2024: groente voor kinderen in Zuid-Afrika

Op 13 maart is het Biddag, een dag om stil te staan en te bidden om Gods zegen, ook over het werk van Verre Naasten. Dit jaar vraagt deze organisatie aandacht voor kinderen in Zuid-Afrika. Door armoede is er vaak weinig kennis over gezonde voeding, waardoor veel kinderen ongezond zijn. Verre Naasten-partner Khanyisani doet daar wat aan.
Medewerkers van kinderopvangcentra op het platteland krijgen training in hoe ze groente verbouwen. Deze kennis delen ze met hun gemeenschap. Daarbij ontvangen gezinnen een startpakket met zaailingen, zodat ze zelf een groentetuin kunnen aanleggen. Help jij mee? Meer informatie en materiaal is binnenkort beschikbaar.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 maart a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 28 februari binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2