NGK Logo DEF -payoff

1 mei 2023 - 1 mei 2024

Extra nieuwsbrief

ter gelegenheid van een jaar Nederlandse Gereformeerde Kerken

Op 1 mei 2023 ontstonden de Nederlandse Gereformeerde Kerken, door het samengaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De breuk die in de jaren zestig had plaatsgevonden, werd geheeld.

Bij het eenjarig bestaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn zes mensen geïnterviewd, allemaal werkers in de kerk. Zij beantwoorden vragen over hoe ze de eenwording zagen, hoe ze de eenheid nu beleven en hoe ze de toekomst van het kerkverband zien. Ook is uit het recent verschenen Jaarboek 2024 van de NGK een klein deel van het jaaroverzicht en cijfermateriaal overgenomen.

Alle bijdragen zijn ook te vinden op www.ngk.nl en hieronder te downloaden als pdf.

Synodevoorzitter ds. Peter Sinia

Verwondering en dankbaarheid

‘Ik vind het nog steeds wonderlijk dat we zo in harmonie weer een zijn geworden, vooral als je de geschiedenis van deze kerken kent.’ Ds. Peter Sinia is predikant van de Proosdijkerk in Ede. Al voor 2014 was hij betrokken bij samensprekingen, later ook bij het proces richting eenwording. Op de synode van de GKv deed hij in 2014 een verlovingsaanzoek aan de vrijgemaakt-gereformeerde kerken, dat hartelijk werd ontvangen en ondersteund werd door plaatselijke kerken. Vorig jaar werd ds. Sinia gekozen tot voorzitter van de eerste synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. ‘Mijn droom is een onverwachte tegenbeweging tegen de ontkerkelijking’

Ds. Gijs Bronsveld, Ontmoetingskerk Hattem

'De start vorig jaar was echt een event'

Zo’n 2000 NGK-leden wonen er in Hattem en omstreken, tot vorig jaar verdeeld over twee GKv-kerken (plm. 1000 en 500 leden) en een NGK. ‘Op veel terreinen werkten we al samen', vertelt ds. Gijs Bronsveld, predikant van de Ontmoetingskerk. ‘Jaarlijks is er een tienerkamp met wel 70 of 80 tieners uit de drie kerken. Als je ziet wat ze met elkaar doen: dat is één groot feest.’ Vorig jaar op 14 mei huurden de drie kerken een grote sporthal af om met elkaar onder één dak de eenwording te vieren. ‘Plan is om zo’n grote gezamenlijke dienst jaarlijks te herhalen.’ Het interview met ds. Bronsveld kun je lezen, bekijken en beluisteren.

2023: het jaar van de eenheid

Bloemlezing uit het jaaroverzicht

Recent verscheen voor de tweede keer het Jaarboek van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Het boekje is allereerst een nuttig naslagwerk, met een zo actueel en compleet mogelijk overzicht van gegevens van alle plaatselijke kerken, regio’s en kerkelijke organisaties. Maar het bevat daarnaast onder andere een bijna dertig pagina’s tellend inhoudelijk jaaroverzicht door redacteuren Jan Kuiper en Jan Marius Louwerse. Uit dat jaaroverzicht nemen we met toestemming van de uitgever in deze nieuwsbrief ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de Nederlandse Gereformeerde Kerken een aantal passages over.

Ds. Sieds de Jong, regio Fryslân

'Kloppend hart van het kerkverband'

Vertegenwoordigers van maar liefst twintig kerken komen bij elkaar als de regio Fryslân vergadert. Opmerkelijk en uniek is de deelname aan de regiovergaderingen van drie kerken die tot het verband van de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland behoren. Ds. Sieds de Jong uit Drachten is gekozen tot voorzitter van het bestuur van de regio en vertelt vol overtuiging over de waarde ervan. ‘We gunnen iedere kerk de zegen van het bredere verband van een bovenplaatselijke regio.’

Cors Visser, directeur van Kerkpunt

'Er is geen stappenplan, elke situatie is uniek'

Cors Visser is overtuigd van de meerwaarde van de bundeling van krachten in zijn organisatie. Begin 2021 werden ondersteuning bij missionair werk, diaconaat, pastoraat en jeugdwerk al bij elkaar gebracht in ‘Kerkpunt en die fusie verliep opmerkelijk soepel. De eenwording vorig jaar maakt het werk van Kerkpunt overzichtelijker en gemakkelijker. ‘Ook dragen we graag een steentje bij aan de samenwerking tussen plaatselijke kerken; als daar obstakels liggen of vragen leven, zijn wij beschikbaar.’ Het interview met Cors Visser kun je lezen, bekijken en beluisteren.

Ds. Dick Lagewaard, Ons Huis Wageningen

'Aangenaam verrast'

Hij had eigenlijk vrij lage verwachtingen van het proces van eenwording en vond het verspilde energie, zegt ds. Dick Lagewaard uit Renkum. Hij is predikant van de voormalige NGK, nu NGK Ons Huis, in wereldverbeteraarsstad Wageningen. Nu, een jaar na de eenwording, vertelt hij: ‘Ik ben iemand met een bevindelijke inslag en werd op de regiovergadering aangenaam verrast door het geestelijke klimaat onder voormalige GKv-kerken.’ Tussen zijn kerk en de voormalige GKv aan de overkant van de straat zijn mondjesmaat wat contacten, maar de beide predikanten kunnen met elkaar lezen en schrijven. ‘Wie weet wat er in de toekomst groeit.’

Ds. Jan Ophoff, regio Dordrecht-Middelharnis

'Vier stromen uit dezelfde bron'

‘Het kerk-zijn speelt zich in eerste instantie op plaatselijk niveau af en dat is goed. Toch is het belangrijk om telkens te beseffen dat de kerk groter is dan alleen de plaatselijke kerk en dat we elkaar nodig hebben.’ In dit interview vertelt ds. Jan Ophoff uit Zwijndrecht over de smeltkroes van vier kerkelijke culturen die samen de nieuwe regio Dordrecht-Middelharnis moesten vormen. ‘Ik hoop dat we steeds verder naar elkaar toegroeien, zodat er verbondenheid en saamhorigheid ontstaat. Ook hoop dat ik dat we voor elkaar als gemeenten van betekenis kunnen zijn. Juist als dat nodig blijkt te zijn in bepaalde situaties.’

Deze speciale nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode. Wil je inhoudelijk reageren op een van de berichten, neem dan contact op met communicatie@ngk.nl.
De eerstvolgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op 10 mei a.s.
footer_colorbar_NGK2