NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2024-01

‘Ruimte en richting’

Rapport over homoseksualiteit in de kerk

Half december verscheen het rapport Ruimte en richting van het studiedeputaatschap Homoseksualiteit in de kerk. Daarin gaat het over de vraag: wat heeft de gemeente van Christus te bieden aan broers en zussen met een homoseksuele geaardheid in haar midden?
Het deputaatschap adviseert de synode: stimuleer in de kerk het gesprek over homoseksualiteit, laat homoseksuele broers en zussen die in een relatie van liefde en trouw samenleven toe tot het avondmaal en tot de ambten, en laat nieuwe commissies verder studeren over het kerkelijk bevestigen van een homoseksuele verbintenis en over gendervraagstukken. Op 8 maart staat het rapport voor een verkennende besprekingsronde op de agenda van de synode, besluitvorming staat gepland voor 28/29 juni.

N.B. Het rapport is aan alle kerken gestuurd met de vraag om het te bespreken. Vraag aan de kerkenraad hoe dat gesprek in jullie gemeente plaatsvindt.

Verre Naasten e.a.

Luister mee: podcast 40 dagen hier&nu

Op woensdag 14 februari 2024 start de veertigdagen- of vastentijd. Een divers gezelschap schrijvers namens Kerkpunt, LPB Media, Lume en Verre Naasten helpt je tijdens de veertigdagentijd om bewust toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen en spoort je aan om heel concreet Jezus te volgen. De rode draad van de podcast 40 dagen hier&nu is dit jaar ‘Tussen hoop en wanhoop, veertig dagen met Jeremia.’ Je kunt de podcasts eenvoudig volgen via onze app (Scipio) of je eigen favoriete podcast-app. Meer informatie, ook over het bijpassende kerkenpakket voor jouw gemeente, vind je als je hieronder klikt.

Synode van Deventer

Livestream 12 en 13 januari

Op de dag van verschijning van deze nieuwsbrief en de dag erna komen de afgevaardigden naar de Synode van Deventer weer bij elkaar om hun werkzaamheden te verrichten. Het gaat op deze twee dagen onder andere over de richting en toekomst van de Theologische Universiteit, over het ambt van predikant en over pastoraat aan dove broeders en zusters. Zoals altijd zijn de bijeenkomsten live of later integraal te volgen, en kun je op de social mediakanalen van de NGK het een en ander zien en lezen. Als je op de link hieronder klikt, zie je wat de mogelijkheden zijn.

Theologische Universiteit Utrecht

Roepingenzondag

De Theologische Universiteit vraagt ook dit jaar aandacht voor het thema roepingen in de kerken op roepingenzondag. Dat gebeurt op 28 januari 2024. Het thema kan aandacht krijgen door te bidden voor ambtsdragers, predikanten en theologiestudenten. Er kan worden gecollecteerd voor de predikantenopleiding en de preek kan gaan over onze roeping in Gods Koninkrijk. Op de nieuwe website van de TU zijn een preekschets, filmpje en powerpointslides te vinden die gebruikt kunnen worden.

Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk

Projecten 2024

De SSGKF is een organisatie die vanuit de NGK en de CGK contact heeft met de UNEPREF-kerken in Frankrijk. Uit de giften die zij ontvangen ondersteunen zij elk jaar een aantal projecten die deze kerken organiseren. In de laatste nieuwsbrief van SSGKF (december 2023) kun je lezen welke projecten dat in het afgelopen jaar waren en wat de plannen zijn voor 2024.

Stichting Evangelie & Moslims

Cadeau-actie

In december is de cadeau-actie van stichting Evangelie & Moslims gestart. Elke nieuwe donateur ontvangt, indien gewenst natuurlijk, het boek Jezus’ liefde delen met moslims van Fouad Masri cadeau. Het boek is een handleiding voor christenen die het goede nieuws over Jezus met moslims willen delen. Elk hoofdstuk bevat praktijkverhalen, gesprekstips en Bijbelse antwoorden op vragen die leven bij moslims, en sluit af met een opdracht of een gebed. Van harte aanbevolen.

E&R

Zomeractiviteiten

Een aantal leuke zomeractiviteiten in de wijk, waar buurtgenoten gezien worden en Gods liefde voelen: de kracht van E&R in de wijk is dat je met betrekkelijk weinig organisatie relaties legt met wijkgenoten. Een mooie start voor een kerk die missionair aanwezig wil zijn in de buurt maar nog niet weet hoe! En voor de mensen in de kerk is het net zo bemoedigend om je geloof te leven en te delen. Wil je als kerk ook een missionaire start maken? Mail of bel met Anka von Lindheim via 06-37226370 of info@eenr.nl.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 februari a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 31 januari binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2