NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2023-04

Synode van Deventer 2023

Bidstond en openingsvergadering

D.V. op vrijdag 6 oktober wordt in Deventer de synode geopend die de naam van die stad draagt, de eerste synode van de nieuwe NGK. Je bent van harte uitgenodigd om de bidstond die aan de openingsvergadering voorafgaat ter plekke of op afstand mee te maken. 56 afgevaardigden uit de 28 nieuwe regio’s zullen zich daarna naar verwachting tussen november en maart buigen over het reguliere commissiewerk; de vorige landelijke vergadering/synode, die van Zoetermeer, was hoofdzakelijk gewijd aan de eenwording van NGK en GKv. Het wordt nog gemakkelijker dan voorheen om zelf of als plaatselijke kerk alles rondom de synode te volgen. Houd daarvoor de speciale synodepagina op de NGK-website, onze sociale mediakanalen en deze nieuwsbrief in de gaten.

Steunpunt Kerkenwerk

Training voor begeleidingscommissies

Op 28 september a.s. organiseert Steunpunt Kerkenwerk opnieuw een training voor begeleidingscommissies, deze keer online. Commissies deelden in de afgelopen jaren veel praktische vragen en casussen met het steunpunt naar aanleiding van hun rol in de gemeente. Daarom is er een training ontwikkeld die begeleidingscommissies helpt hun predikant of kerkelijk werker nóg beter te kunnen ondersteunen bij zijn of haar bijzondere positie en werkomgeving. Tijdens de training krijgen deelnemers vaardigheden, kennis en praktische tips aangereikt voor hun rol als commissielid én hun samenwerking als team. Voor meer informatie en aanmelding klik je op de knop hieronder.
vierdekerk

Kerkpunt e.a.

Feestbox ‘Vier de kerk’

Voor de zomervakantie is aan alle NGK-gemeentes een feestbox aangeboden om het nieuwe kerkelijk seizoen feestelijk te beginnen. De box werd samengesteld en aangeboden door Steunpunt Kerkenwerk, Kerkpunt, LPB media, Kerk2030, Verre Naasten en Theologische Universiteit Kampen|Utrecht. De feestbox bestaat uit een gevulde snoeppot, een goed-gespreksbox, vlaggetjes, stickers, ansichtkaarten, een receptenboekje met heerlijke bakrecepten uit de wereldwijde kerk en een opzet voor een programma. Het doel? Vier de Kerk, met elkaar. Want waar Jezus mensen bij elkaar brengt, is de vreugde nooit ver weg. Ook op de bijbehorende website is veel materiaal te vinden, waaronder een filmpje 'Vier de wereldkerk', instructie voor samenwerkingsspellen, materiaal voor kinderen en jongeren en een weekrooster met verwerkingsvragen.

SSRO

ERKBW Rankweil viert 25-jarig bestaan

In 2023 bestaat de ERWKB in Rankweil, met grote dank aan God, 25 jaar. In 1988 streken ds. Reinhard Mayer en zijn vrouw Bernadette neer in Rankweil. Daar woonde een gezin dat lid was van de ERKWB Neuhofen. Dat was en is nog steeds een afstand van ruim 450 kilometer! Nu is Rankweil een levendige gemeente met ruim 60 leden en een vast aantal gasten. Het 25-jarig bestaan wordt gevierd van 22-24 september. De gemeente van Rankweil wordt ondersteund door de SSRO. Meer informatie, ook over de mogelijkheid voor een jubileumgift, kun je lezen als je op de knop hieronder klikt.

Evanglie & Moslims

Insjallah-cursussen in de herfst

De Insjallah-cursus helpt je het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden met hen kunt delen. Kijk voor alle informatie op https://evangelie-moslims.nl/insjallah
Je bent dit najaar van harte welkom bij een van de basiscursussen van vijf avonden over het omgaan met moslims: in Rotterdam, van 25 september t/m 20 november, of online, van 2 t/m 30 november. Kun je op geen van deze data, dan is het altijd mogelijk om online de video’s van de oriëntatie-cursus bekijken via de site.

Meldpunt Misbruik

Toerustingsdag

Ben je vertrouwenspersoon in jouw gemeente? Dan ben je van harte welkom op de jaarlijkse toerustingsdag van het Meldpunt Misbruik Deze dag vindt plaats op 4 november a.s. in Barneveld. Het thema is 'Veilig op weg: in vertrouwen bouwen aan een veilige kerk.’ Er is een ruime keuze uit workshops én we oefenen met het voeren van gesprekken met interessante casussen. Op de website van het meldpunt vind je alle informatie over de inhoud van deze dag.

Kerkpunt

Webinars over discipelschap

Het leven is vaak druk! Gezin, werk, kerk en vul zelf maar in waar je mee bezig bent. De weken vliegen soms voorbij. Misschien herken je het wel. Het is in elk geval iets dat we regelmatig horen in ons werk in kerken. Waar haal je de energie vandaan om het vol te houden? En wat heeft Jezus hierover te zeggen voor mijn leven hier en nu? In een tweetal webinars over discipelschap staan we stil bij deze vragen. We denken samen na over wat ‘Jezus volgen’ inhoudt voor je dagelijkse leven. Je bent van harte welkom op het eerste webinar op 20 september. Het tweede webinar staat gepland voor 1 november. Deelname is gratis.

Stichting Gave

Dagconferentie ‘Migranten en de kerk’

Op maandag 18 september vindt in Utrecht voor predikanten en kerkleiders de dagconferentie ‘Migranten en de kerk: kansen en knelpunten’ plaats. Hoofdspreker is prof. dr. Benno van den Toren. De conferentie wordt georganiseerd door Intercultural Church Plants, Stichting Evangelie & Moslims, Stichting Gave, Stichting Geloofsinburgering en Protestantse Kerk.
Thema: Wat is waar in het interreligieuze gesprek? Voor veel mensen in Europa zijn waarheidsvragen best ongemakkelijk als het om religie gaat. Is geloof niet vooral iets van ervaring en heel persoonlijk? Tijdens de conferentie op 18 september in Utrecht spreekt prof. dr. Van den Toren over het ongemak dat christenen kunnen voelen in gesprek met migranten.

De LOK

Webinars over ‘Kerkdiensten, multimedia en… organisatie?!'

Veel kerken hebben in coronatijd de mogelijkheden van multimedia ontdekt. Nu we inmiddels alweer anderhalf jaar zonder coronabeperkingen leven, rijst de vraag: hoe nu verder? Hoe zorgen we ervoor dat multimedia de kerkdiensten op een goede manier blijven ondersteunen? Hoe stroomlijnen we de inzet van alle betrokkenen? De Landelijke Organisatie Kerktechniek (De LOK) organiseert binnenkort webinars over ‘Kerkdiensten, multimedia en… organisatie ?!’ (3 oktober) en ‘Bomen, bos en licenties’ (5 oktober).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman Huisman 06-53194405 of h.huisman@delok.nl of klik op onderstaande link.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 oktober. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 4 oktober binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2