NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2023-07

Synode van Deventer 2023

Financiën, predikantsambt en belijden

Twee dagen per maand doorpraten en besluiten nemen over het landelijke kerkenwerk, dat is wat de 56 afgevaardigden naar de Synode van Deventer momenteel doen, naast alle voorbereiding die dat werk met zich meebrengt. Een hele tijdsinvestering! Ook twee mensen uit jouw regio zijn daar namens jullie gemeente mee bezig. Inmiddels zijn er onder andere besluiten genomen over de financiën van het kerkverband en over het missionaire werk, en is er een gesprek gevoerd over het ambt van predikant. Volgende week staat onder meer het rapport van de Commissie belijdende kerk op de agenda. Volg alles live of later via onderstaande link of onze social media.

LPB Media en Kerkpunt

Advent en Kerst

Aanstaande zondag is de eerste zondag in de Adventstijd, op weg naar Kerst. Wil je als gemeente of thuis invulling geven aan deze periode, dan kun je daarvoor inspiratie opdoen bij en materiaal gebruiken van verschillende organisaties. We noemen er hier twee. LPB Media verzorgt een online serie met muziek, getiteld ‘Ingewikkeld kind’. Kerkpunt (Steunpunt liturgie) heeft een kerkenpakket ontwikkeld met een Bijbelleesrooster, een handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies, en een inspiratieboekje voor thuis. Het materiaal van Kerkpunt heet ‘Weet jij hoe laat het is?’

Commissie kerkelijke adviezen

Toelichting op de Kerkorde

In overleg met de Commissie kerkelijke adviezen schreef ds. Kornelis Harmannij een toelichting op de kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Iedereen die dat wil kan deze toelichting raadplegen voor achtergronden en toepassing van de kerkorde. De toelichting is een online document dat als daar aanleiding voor is bijgewerkt zal worden. Heb je een concrete vraag over de kerkorde, kijk dan eerst in de rubriek Veelgestelde vragen; wellicht dat je vraag daar al beantwoord is. Die rubriek wordt ook steeds verder aangevuld. Met overige vragen en reacties kun je je wenden tot cka@ngk.nl.

Communicatie NGK

‘Hoopvol onderweg’

Gebruikt jullie kerk het logo van de NGK al? Uit een recente peiling blijkt dat ongeveer de helft van de kerken deze vraag bevestigend beantwoordt en dat een heel aantal andere kerken het logo op termijn ook wil gaan introduceren. Het logo verbeeldt een rechtopstaand ICHTHUS-symbool, het bekende ‘visje’. Met de keuze voor dit klassieke symbool in een nieuwe, eigentijdse vormgeving wordt verbeeld dat de nieuwe kerkgemeenschap voortbouwt op het fundament dat eeuwen geleden gelegd is: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. Als je hieronder klikt, kom je bij downloads die je naar eigen inzicht kunt gebruiken. Heb je hulp nodig? Stuur dan een mail naar communicatie@ngk.nl.

Missieloket

Conferentie ‘Meedoen in Gods missie’

Op 13 januari 2024 vindt in Utrecht de missionaire conferentie ‘Meedoen in Gods missie’ plaats. Jezus roept ons op Hem te volgen en mee te doen in de missie van God. Wat doet zo’n oproep met jou? Raak je geïnspireerd? Of werkt het verlammend? Zitten mensen wel op het goede nieuws te wachten? En wat is dat goede nieuws dan? Met deze conferentie helpen we je bij dit soort vragen. Theoloog des vaderlands Kees van Ekris neemt je mee in de huidige trends en welke kansen dat voor de kerk biedt. Kortom, een dag vol toerusting en inspiratie!

Kerkpunt

Jeugdleidersconferentie
‘Verlangen naar vrijheid?!’

Kom op 26 en 27 januari naar de Jeugdleidersconferentie om met andere jeugdwerkers in gesprek te gaan en te luisteren naar boeiende referaten. Het thema is dit jaar ‘Verlangen naar vrijheid?!’ Jonge mensen ervaren vrijheid maar tegelijkertijd zijn ze ook ongelukkig. Er is veel keuzevrijheid, toch kunnen jonge mensen niet goed kiezen. Hoe kan dit? Wat is vrijheid eigenlijk? We zien een verlangen naar echte vrijheid onder jongeren. Dat uit zich bij jonge mensen o.a. in een behoefte aan echtheid. Maar ook aan volwassenen van wie ze kunnen afkijken hoe vrijheid werkt en die hun zingevingsvragen serieus nemen.

Theologische Universiteit Utrecht

Matthew Kaemingk bezoekt de TUU (5 en 6 december)

Dr. Kaemingk is Associate Professor of Faith and Public Life aan Fuller Theological Seminary. Hij schreef o.a. Work and Worship. Reconnecting Our Labor and Liturgy. Op 5 december spreekt hij tussen 11.00-13.30 met Gert-Jan Segers. Aanmelden voor dit gesprek kan via: democratie en (christelijke) politiek. Op 6 december bespreekt Kaemingk tussen 11.00-13.00 de vraag ‘hoe breng je de werkweek in de zondag, en de zondag in werkweek?’ Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hieronder.

Missieloket

Samen in gesprek over racisme, diversiteit en verzoening

Het ingewikkelde thema migratie staat hoog op de politieke agenda. Het gesprek hierover is nodig maar ook kwetsbaar. Het is nu meer dan ooit nodig dat de kerk opkomt tegen racisme en uitsluiting. Dit jaar is gespreksmateriaal ontwikkeld door ICP (met steun van Kerkpunt, Missiefonds en Verre Naasten) om het eerlijke gesprek hierover aan te gaan in kleine groepen. Wat zijn de cijfers, wie zijn de mensen achter de cijfers? En welke weg wijst de bijbel?
Laten vrede en verzoening de weg zijn waarop we wandelen.
Samen aan de slag met racisme, diversiteit en verzoening: online Bijbelstudie - Verre Naasten
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 12 januari a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 10 januari binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2