NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2023-06

Synode van Deventer 2023

17 en 18 nov.: financiën, missionair werk en meer

De Synode van Deventer start over twee weken met haar inhoudelijke werk. Gesproken wordt dan onder andere over de financiën van het kerkverband, over het werk en het rapport van de Commissie missionaire steunverlening, van de Commissie liturgische ondersteuning en van Kerkpunt. De bijeenkomsten van 17 en 18 november zijn zoals altijd te volgen via een livestream. Nieuw: je kunt je abonneren op een podcast, zodat je op de hoogte blijft van het synodewerk. Alles over de synode vind je hier.
Het moderamen meldt daarnaast met groot verdriet het overlijden van een van de afgevaardigden naar de Synode van Deventer, ds. Pier Poortinga. Een ‘In memoriam’ staat op dezelfde pagina.

Commissie contact en eenheid

Bid aanstaande zondag om eenheid

De Commissie contact en eenheid vraagt aan alle kerken om op de zondag die volgt op Hervormingsdag, d.w.z. op 5 november a.s., om voorbede te doen voor het contact tussen en de eenheid van kerken. Een brief met dat verzoek is op 20 oktober aan alle kerken gestuurd. In die brief is aandacht voor mooie ontwikkelingen op het gebied van kerkelijke eenheid, maar ook voor teleurstelling en zorgen. De commissie schrijft ook: ‘Wij zien de laatste jaren rond kerkelijke eenheid het zwaartepunt verschuiven naar deze plaatselijke contacten. Het maakt ons werk niet overbodig, maar wel anders: hoe kunnen we de kerken hierin ondersteunen? We vragen uw gebed hiervoor.’

LPB media

Vacature webredacteur

Om de nieuwe website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken actueel en compleet te houden, zijn we op zoek naar iemand die daar als vrijwilliger twee of drie uur per week voor vrij kan maken. Alles wat met dat werk te maken heeft valt gemakkelijk te leren, maar het is noodzakelijk om over een gezonde dosis digitale vaardigheden en een goede laptop of computer te beschikken. Als webredacteur ontvang en plaats je nieuwsberichten en houd je de agenda bij. Je kunt op termijn ook betrokken worden bij het verzorgen van mailingen en de maandelijkse nieuwsbrief. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de communicatieadviseur en LPB media. Interesse? Klik hieronder voor de vacaturetekst.

Verre Naasten

Nieuwe Naast: wat hou ik van Uw huis

Wat betekent de kerk voor jou? Is het een schuilplaats of slechts een stapel stenen? Een functioneel, maar ook nogal inefficiënt gebouw? Of een heilige ruimte waar je God ontmoet? In deze Naast staan we stil bij godshuizen wereldwijd. En die zijn verrassend, heilig, toegankelijk (of juist niet), excellent, zichtbaar, een speelplaats en nog veel meer. Ontdek het in de nieuwe Naast! Deze ligt binnenkort in je kerk.

Evangelie & Moslims

Inspiratiedag

Iedereen is op 11 november welkom, die op een of andere manier verbonden is met de missie van Evangelie & Moslims om het evangelie uit te dragen in de ontmoeting met moslims, of dat overweegt. Met het programma willen we niet alleen mensen die al jaren heel actief zijn in missionaire projecten, maar ook gemeenteleden van ‘een gewone kerk’ inspireren om het evangelie te delen met moslims. Bijzonder aandacht krijgt deze keer de omgang met Turkse medelanders.
In een workshop gaan we heel praktisch in op de manier hoe je als gewone gemeente contact opbouwt met Turkse medelanders. Een andere workshop gaat over hoe je omgaat met kritische vragen van moslims. Op deze dag maakt u kennis met het team van Evangelie & Moslims en het is tevens de feestelijke opening van ons nieuwe kantoor in Voorthuizen.

Kerkpunt

Jeugdleidersconferentie 2024

We zien onder jongeren een verlangen naar echte vrijheid. Dat uit zich bij jonge mensen o.a. in een behoefte aan echtheid. En aan volwassenen van wie ze kunnen afkijken hoe vrijheid werkt. Hoe creëer jij als jeugdleider in het hart van jongeren openheid waardoor je het verlangen naar echte vrijheid kunt aanwakkeren? Daarover gaat het op de Jeugdleidersconferentie op 26 en 27 januari. Arie de Rover neemt je mee in wat echt verlangen naar vrijheid kan betekenen voor jongeren. Er is tijd voor gebed, zingen en het delen van ervaringen. In de workshops heb je de mogelijkheid hebt om dit thema van verschillende kanten te bekijken.

Missieloket

Missionaire conferentie Meedoen in Gods missie

Op 13 januari 2024 vindt in Utrecht de missionaire conferentie ‘Meedoen in Gods missie’ plaats. Jezus roept ons op Hem te volgen en mee te doen in de missie van God. Wat doet zo’n oproep met jou? Raak je geïnspireerd? Of werkt het verlammend? Zitten mensen wel op het goede nieuws te wachten? En wat is dat goede nieuws dan? Met deze conferentie helpen we je bij dit soort vragen. Theoloog des vaderlands Kees van Ekris neemt je mee in de huidige trends en welke kansen dat voor de kerk biedt. Kortom, een dag vol toerusting en inspiratie!

Week van gebed

‘Heb God lief … en je naaste als jezelf’

Van zondag 21 tot en met zondag 28 januari 2024 vindt de jaarlijkse 'Week van gebed voor eenheid' plaats. Het thema dit jaar is 'Heb God lief... en je naaste als jezelf.' Op 15 november a.s. vindt een voorbereidingswebinar plaats voor wie overweegt om in januari met een groep of gemeente mee te doen met de Week van gebed. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Er is een speciale website waar je terecht kunt voor meer informatie en voor het bestellen van materiaal.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 december. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 29 november binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2