NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2023-05

Synode van Deventer 2023

Bidstond en openingsvergadering

Je bent vandaag, 6 oktober, uitgenodigd om de bidstond en de openingsvergadering mee te maken van de Synode van Deventer, de eerste synode van de nieuwe NGK. De bidstond begint om 11:00. Daarin zal ds. Dinand Krol, preses van de vorige synode, voorgaan. Om 13:30 wordt de synode officieel geopend. Tijdens die vergadering wordt het nieuwe moderamen gekozen. Je bent welkom in de Koningskerk in Deventer (Mariënburghstraat 4), maar kunt beide bijeenkomsten ook via je scherm volgen, live of later.
Alles wat met de synode te maken heeft, dus ook de livestream van vandaag, is te vinden op de website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Als je liever rechtstreeks wordt geïnformeerd, volg dan de de sociale mediakanalen van de NGK. Klik op de link hieronder.

Commissie Geestelijke Verzorging

Krijgsmachtpredikanten gezocht!

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) in de krijgsmacht bestaan momenteel ruim 140 fulltime functies voor geestelijk verzorgers. Sinds 1 januari 2020 behoren 46 van hen tot de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV). Gedurende het seizoen 2023-2024 ontstaan een aantal vacatures. De Commissie Geestelijke Verzorging is daarom op zoek naar predikanten die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtpredikant.

Commissie Kerkelijke Adviezen

Hoe te handelen als een emeritus zich onttrekt? – en andere FAQ’s

Een emeritus-predikant onttrekt zich aan de gemeente en breekt met het kerkverband. Wat moet een kerkenraad dan doen? En wélke kerkenraad? Het is helaas een vraag die de laatste tijd vaker actueel is. De commissie kerkelijke adviezen heeft daarover een algemeen advies geschreven, om kerkenraden een handvat te bieden. Want er moet inderdaad kerkelijk gehandeld worden.
Het advies is te vinden op www.ngk.nl, in de rubriek: Veelgestelde vragen bij de kerkorde. Die rubriek is net nieuw en wordt de komende tijd verder gevuld. Met die groeiende rubriek hoopt de commissie de kerken te dienen met kerkrechtelijke kennis.
Adviesvragen blijven welkom via cka@ngk.nl of ds. Rob Vreugdenhil, 010 7430134.

Kerkpunt/Michazondag

15 oktober: Michazondag

Tijdens de jaarlijkse Michazondag staan meer dan duizend kerken in Nederland stil bij een thema dat raakt aan gerechtigheid. Dit jaar valt de Michazondag op 15 oktober 2023 – zoals elk jaar op de zondag het dichtst bij Wereldarmoededag. Er is een kerkenpakket beschikbaar gesteld door Micha Nederland. Tijdens de Michazondag 2023 kijken we dit jaar naar de klimaatcrisis en naar hoe kwetsbare gemeenschappen daar op dit moment vooral door geraakt worden. Het pakket bevat preekschetsen, liedsuggesties, gespreksvragen, kinder- en tienermateriaal en nog veel meer. Je kunt het pakket gratis downloaden.

Verre Naasten

Zonnepanelen in Zuid-Afrika

Rondom Dankdag (1 november a.s.) vraagt Verre Naasten jouw aandacht voor zonnepanelen in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika wordt de stroom steeds vaker tijdelijk afgesloten, omdat het stroomnet niet genoeg capaciteit heeft. Ook partners van Verre Naasten hebben daar flink last, zoals het Nakekela Christian Community Centre. Deze kleine kliniek levert zorg aan mensen met hiv/aids of tuberculose. Door stroomuitval is het lastig om goede zorg te bieden. Dieselgeneratoren kosten veel geld en zijn niet milieuvriendelijk. De aanschaf van zonnepanelen en accu’s is een duurzame oplossing. Daarvoor is geld nodig, help je mee? Organiseer in jouw kerk een collecte.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 november. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 1 november binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2