NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2023-02

Best bloemstuk

Regiegroep Hereniging

Dankbaar terugkijken, hoopvol onderweg

Wat zijn er mooie dingen gebeurd in de maand mei! In heel veel kerken is de eenwording van NGK en GKv gevierd. Sommige gemeenten pakten het groot aan, al dan niet samen met andere kerken, anderen hielden het klein en bescheiden. Groot was in ieder geval de landelijke viering in de Jacobikerk. Op https://ngk.nl en op onze sociale mediakanalen kun je foto’s, filmpjes en verhalen terugzien van de landelijke en lokale vieringen. Je kunt daar ook je eigen ervaringen delen.
Facebook en YouTube: Nederlandse Gereformeerde Kerken
Twitter: @ngk_nl
Instagram: ngkerken
Jaarboek-NGK-2023-LR

Kerkelijke gegevens

Online en op papier (Jaarboek)

Naast alle mooie geestelijke en feestelijke aspecten zitten er aan de eenwording ook heel wat praktische en administratieve kanten. Eén daarvan is het bij elkaar brengen van alle kerkelijke gegevens. Behalve dat ze online te vinden zijn op https://ngk.nl/, zijn ze ook gebundeld in een Jaarboek. Dat is uitsluitend te bestellen via de scriba van je kerk. Als dat voor jou onmogelijk is, kun je contact opnemen met de uitgever (Buijten&Schipperheijn).
Bij dezen gelijk ook een oproep aan kerken en predikanten: maak je profiel op https://ngk.nl/ compleet door, als die nog ontbreekt, een foto van respectievelijk je kerkgebouw of van jezelf te sturen naar info@ngk.nl.
kerkpunt jv

Kerkpunt

Vier de kerk: Jaarverslag 2022 staat online

In 2022 mochten we in meer dan 200 kerken meewerken of advies geven. Daarin proefden we iets van het verlangen van mensen en gemeenschappen om God te eren en te dienen in hun eigen leven en in de omgeving van de kerk. Het is een feest om te zien hoe kerken, blij met de inzet van Kerkpunt, een stap verder zetten. Je leest er meer over in ons jaarverslag.
dies_groep

Theologische Universiteit Kampen|Utrecht

32e Lustrumdies

Begin juli is het academisch jaar 2023-2024 van de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht afgelopen. De nieuwe Bachelorstudenten, premasterstudenten en bijvakkers volgden college in Utrecht, de andere studenten nog in Kampen. Op donderdag 6 juli 2023 is de jaarsluiting voor de laatste keer in Kampen. Het hoofdgebouw aan de Broederweg wordt gesloten, maar de Bibliotheek en bijbehorende gebouwen blijven voorlopig nog wel in gebruik, voor de Kamper studenten. De nieuwe Bachelor- en Masterstudenten (behalve de interculturele master) zullen na de zomer in Utrecht starten, de volgende fase van haar verhuizing van Kampen naar Utrecht. Op 8 december 2023 is de (laatste) lustrumdies van de Kamperse studentenvereniging Fides Quadrat Intellectum, alle oud-leden worden daarvoor van harte uitgenodigd.
stevens DP

Doven Pastoraat

Hendrik Stevens nieuwe kerkelijk werker

Op zondag 25 juni zal Hendrik Stevens bevestigd worden als bijzonder ouderling voor het kerkelijk werk onder doven, in de PKN Woerden. Hendrik mag als kerkelijk werker voorgaan in kerkdiensten en de sacramenten bedienen. Hij is doof. Hij gebruikt in diensten de Nederlandse Gebaren Taal en wordt voor de horenden vertaald door een stemtolk. Al een paar keer is hij voorgegaan in de NGK Leusden Koningshof, in een gecombineerde dienst.We werken binnen het Interkerkelijk Doven Pastoraat samen met de PKN en de CGK. De bevoegdheid van de PKN geldt ook voor de andere kerken. Zo kan Hendrik voorgaan en de sacramenten bedienen in de PKN en de twee andere kerken, is afgesproken.
E&R foto met logo

Evangelisatie & Recreatie

E&R in de wijk

Als kerk aanwezig zijn voor de mensen in de wijk of op het strand. Dat is E&R! Naast 5 bestaande projecten gaat E&R in de wijk deze zomer starten met 5 nieuwe projecten in Heerde, Neede, Wezep, Zeist en Emmeloord. We zijn nog op zoek naar teamleden! Ben je 16 +, hou je van God en vind het leuk om mee te draaien in een sportweek, beach/camping-evangelisatie of kinderclub? Wij zoeken nog teamleden voor Scheveningen, Emmeloord, Vrouwenpolder, Beerze en Zeist. Meld je aan of neem contact op met Anka von Lindheim via a.vonlindheim@verrenaasten.nl.
schets34 Volgers gevraagd-NGK

Steunpunt Bijbelstudie

Volgers gevraagd!

Naast het volgen op sociale media maken wij allemaal, ieder op eigen manier, keuzes die met volgen en/of navolgen te maken hebben. We volgen een kerk, een dominee, een partij, een winkel, en noem maar op. Waarom volgen we eigenlijk? In de nieuwe Gemeenteschets staan we stil bij de oproep ‘Volgers gevraagd’, gekoppeld aan de oproep van Jezus: ‘Volg Mij!’ Jezus deed die oproep aan het meer van Galilea, toen Hij mannen en broers bezig zag met vissen en het herstellen van hun netten. Volgers gevraagd, midden in de dagelijkse werkelijkheid van het leven.
Foto internationale conferentie

Verre Naasten

Ontmoet Hothir of Marc tijdens ontmoetingsdiensten

Op dit moment (1-13 juni) organiseert Verre Naasten, samen met Hogeschool Viaa en de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht en gefinancierd door Stichting Pharus, een Internationale Conferentie. Partners uit ons wereldwijde netwerk zijn in Nederland voor training, toerusting en ontmoeting. Je kunt zelf ook broers en zussen, zoals Hothir uit Brazilië of Marc uit Burkina Faso, ontmoeten. Tijdens speciale Ontmoetingsdiensten op 4 en 11 juni gaan zij voor of delen ze hun getuigenis. Ga naar de site voor een overzicht van alle Ontmoetingsdiensten. Je bent van harte welkom bij een dienst bij jou in de buurt!
ketikoti

Micha Nederland

Kerkenpakket doorwerking Nederlandse slavernij

Het kerkenpakket Gedeeld verleden, gedeelde toekomst over de doorwerking van het Nederlandse slavernijverleden is vanaf nu beschikbaar. Het kerkenpakket is bedoeld voor de zondagsdienst van 2 juli 2023, tijdens het weekend van Keti Koti. Tijdens dit weekend wordt de afschaffing van de slavernij in Suriname herdacht en gevierd. Natuurlijk kun je het ook gebruiken voor een themadienst op een datum naar keuze. Of als kringmateriaal.
Qureshi-boeken-foto-voor-site

Evangelie & Moslims

Donateur worden!

Voor wie als christen contact heeft of zoekt met moslims zijn de boeken van Nabeel Qureshi een absolute aanrader. In 'Ik zocht Allah en vond Jezus' beschrijft Qureshi, een hoogopgeleide moslim in Amerika, zijn intellectuele worstelingen en geeft een helder en aansprekend getuigenis van zijn weg naar Christus. In 'Allah of Jezus?' beantwoordt hij de belangrijkste vragen over de islam en maakt hij een vergelijking met het christendom. Wie zich nu aanmeldt als donateur van Evangelie & Moslims krijgt een van beide boeken gratis.
Prachtige opbrengst voor Sri Lanka

Verre Naasten

Gomarus Groningen sluit actie Sri Lanka af

Op donderdagavond 26 mei dineerden meer dan 100 ouders in de aula van het Gomarus College in Groningen (Vondelpad 3). De complete organisatie ervan was in handen van drie hv-brugklassen. Wekenlang waren de leerlingen druk met de voorbereidingen van hun actie voor het goede doel. Na het dessert werd het eindbedrag van hun actie bekendgemaakt: 7.317 euro voor hulp aan misbruikte kinderen op Sri Lanka. Via mission-organisatie Verre Naasten komt dit bedrag terecht bij de christelijke hulporganisatie Leads op Sri Lanka.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 juli. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 5 juli binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie Organisatie Synode.
footer_colorbar_NGK2