Header_logos255

NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-03

logo_large

LV/GS Zoetermeer

LV/GS vergadert nog twee keer

Het einde van de gecombineerde landelijke vergadering/ generale van Zoetermeer synode is in zicht. De afsluiting zal in Zoetermeer plaatsvinden, D.V. op 15 april aanstaande. Na een korte vergadering waarin de kerkorde formeel wordt vastgesteld, vindt er om 11:00 u. een dienst plaats, waarbij iedereen van harte welkom is en waarin het heilig avondmaal gevierd wordt.
Voordat het zover is, komen de afgevaardigden naar de LV/GS nog één keer in Conferentiehotel Mennorode in Elspeet bij elkaar, namelijk D.V. op 11 maart a.s. om 9:30. Tijdens die bijeenkomst moet er onder andere een besluit genomen worden over de pensioenharmonisatie. Zoals bekend is dat een ingewikkeld dossier dat grondig is voorbereid door diverse partijen. De bijeenkomst op 11 maart is zoals gebruikelijk live te volgen.
Onderwegn1k 200x135

Regiegroep

Nieuwe regio’s, nieuwe kansen

‘Het hart van het kerkverband klopt in de regio’s. Daar ontmoeten de kerken elkaar.’ Dat is de openingszin van de Handreiking nieuwe regio’s, die ruim een jaar geleden geschreven en verspreid is. De huidige 28 classes (GKv) en 8 regionale vergaderingen (NGK) worden bij de eenwording van de beide kerkgenootschappen samengevlochten tot 28 nieuwe regio’s. In alle regio’s behalve Zeeland verandert de groep van kerken die op regionaal niveau samenwerken.
Recent heeft de Regiegroep gepeild in hoeverre de nieuwe regio’s al begonnen zijn met onderlinge kennismaking en samenwerking. De uitkomsten van deze informatieve belronde laten een wat wisselend beeld zien, maar over het algemeen zijn de kerken vol goede moed aan de samenwerking begonnen.
Alles wat je als plaatselijke kerk moet regelen in verband met de aanstaande eenwording van NGK en GKv lees je in de Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging.
jacobikerk

Viering eenwording op 12 mei in Utrecht

Aanmelden kan vanaf 15 maart a.s.

Op 12 mei a.s. vindt in de Jacobikerk in Utrecht de viering plaats van de eenwording van de NGK en de GKv. De viering ’s avonds heeft een feestelijk karakter, waarin we dankbaar terugblikken, maar vooral hoopvol vooruitkijken. Het programma is al grotendeels bekend. Als je interesse hebt om de viering bij te wonen, kun je je vanaf 15 maart aanmelden op www.onderwegnaar1kerk.nl. Op dat moment zullen we ook het programma publiceren. Het aantal beschikbare plekken is beperkt, dus het is raadzaam om niet te lang te wachten met de aanmelding.
biddag VN

Verre Naasten/Kerkpunt

Biddag 2023

Op 8 maart a.s. is het Biddag. We bidden op die dag voor een zegen over ons werk. Dit jaar vragen we ook jouw aandacht voor waterputten in Zimbabwe. Je kunt aan de slag met jouw kerk om aandacht te vragen voor dit project. We hebben daarvoor verschillende materialen ontwikkeld. Een artikel voor in je kerkblad, een PowerPoint én een video die je tijdens de collecte kunt laten zien, en een leespreek met liturgiesuggesties. Zo kun je tijdens of rondom Biddag aandacht geven aan dit project, op een manier die bij jouw kerk past. Ook Kerkpunt heeft drie concrete suggesties voor de collecte op Biddag 8 maart.
kruik van verz

Commissie Verzoening en Recht

Pijn en verdriet

In de vorige nieuwsbrief ging het er ook al over: de aanstaande eenwording van NGK en GKv kan zomaar oude wonden weer openhalen en verdriet van lang geleden opnieuw laten schrijnen. De Commissie Verzoening en Recht probeert er te zijn in dergelijke situaties. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom vragen we ook u om een open oog en oor te hebben, een open hart bovenal, voor mensen die u misschien kent: familie, vrienden, kennissen, die nog worstelen met pijn en verdriet rond de eenwording. De commissie kan wellicht een rol spelen in de verwerking daarvan.
40dagenhierennu

40 dagen hier en nu

Podcast

Sinds aswoensdag 22 februari jl. biedt ‘40 dagen hier en nu’ elke dag een korte podcast. De afwisselende inhoud kan bestaan uit een overdenking, een Bijbeltekst, een verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed. De podcast is praktisch, inspirerend, bemoedigend en prikkelend en wil je helpen om Jezus te volgen in jouw hier en nu. De podcast is ook zeer geschikt om als gemeente samen te volgen en kan als module in de Scipio-app worden opgenomen.
Afbeelding Naast

Verre Naasten

Nieuwe Naast over kerk en slavernij

Naast is het magazine van mission-organisatie Verre Naasten. Op de cover van het nieuwste nummer staan de silhouetten van vrouw en man, zwart en wit. Maar ook zuster en broeder. Het thema van de nieuwste Naast is kerk en slavernij.
Naast hoopt met deze uitgave bij te dragen aan bewustwording van dit deel van onze geschiedenis en de doorwerking ervan anno nu. Zoals ds. Maarten Boersema schrijft: ‘Het slavernijverleden is de kerken niet voorbijgegaan en ook wij staan op de schouders van onze voorouders. Hopelijk biedt dit nummer aanknopingspunten om er in de gemeenschap van de kerk over door te denken en door te spreken.’
Naast #1 van 2023 ligt vanaf 26 februari in de kerk en is ook online te lezen.
merf over vn

Commissie Steun MERF

MERF NL draagt activiteiten over aan VN

De Middle East Reformed Fellowship (MERF) wil het evangelie uitdragen in het Midden-Oosten. Daar steunen ze tot het christendom bekeerde moslims en andere gelovigen. Wereldwijd steunen diverse commissies het werk van MERF. De Nederlandse Commissie Steun MERF, onderdeel van GKv Meppel (Kruiskerk), heeft per 1 januari 2023 haar activiteiten overgedragen aan mission-organisatie Verre Naasten. Daarmee wordt de Nederlandse steun aan het evangelisatiewerk van MERF gecontinueerd.
irs ontmoeting

Stichting In de Rechte Straat (IRS)

Ontmoetingsdag

Stichting In de Rechte Straat heeft als doelstelling om de rooms-katholieke medemens te bereiken met het evangelie van genade. IRS werkt voornamelijk in landen waar het evangelie nog weinig gehoord en verkondigd wordt. Naast evangelisatie helpt IRS rooms-katholieke geestelijken die besluiten hun kerk te verlaten. Op 18 maart a.s. wordt er een ontmoetingsdag georganiseerd in het gebouw van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Het thema is: geroepen om te getuigen. Twee inspirerende bijdragen zullen respectievelijk verzorgd worden door ds. Drost uit Oostenrijk en ds. Cuneo uit Italië. Zij weten als geen ander hoe het is om op eenzame posten te pionieren.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 april. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 5 april binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk-gkv.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
footer_colorbar_NGKGKV