Header_logos255

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-11

Logo-NGK-GKv-samengevoegd

Regiegroep Hereniging

SAVE THE DATES: 12 en 14 mei 2023 viering eenwording

D.V. op 1 mei aanstaande zullen de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Die eenwording zal op verschillende manieren gemarkeerd worden, onder andere met een landelijke viering op 12 mei a.s. en plaatselijke vieringen twee dagen later. Voor plaatselijke kerken wordt gewerkt aan een soort gereedschapskist, waar iedere gemeente uit kan halen wat er bij de plaatselijke situatie past. Het zou mooi zijn als in veel kerken gedankt wordt voor de herstel en verzoening, en gebeden wordt voor de nieuwe kerkgemeenschap. Daarnaast kun je als kerk naar eigen inzicht gebruikmaken van dingen als liederen, materiaal voor kinderen en jongeren, een leespreek en nog veel meer. Concretere informatie volgt zo spoedig mogelijk.
logo_large

LV/GS van Zoetermeer

Kerkorde bijna afgerond; vlogs en verslagen

‘De predikant draagt bij aan de opbouw van de gemeente en beschermt haar tegen vervalsing van het evangelie.’ Deze expliciete omschrijving is één van de wijzigingsvoorstellen op de kerkorde die op 12 november jl. aangenomen zijn door de landelijke vergadering/generale synode. Op 3 december is de bespreking van de kerkorde voortgezet, en op een haar na afgrond. Het enige punt dat nog verdere doordenking en besluitvorming vraagt is of ook niet-ambtsdragers tot de kerkenraad kunnen behoren. Nieuw: van de vergaderingen worden vlogs gemaakt, bedoeld om te verspreiden via website, kerk-app of nieuwsbrief. Ze zijn net als verslagen van de vergaderingen te vinden op www.lv-gs2022.nl.
Onderwegn1k 200x135

Regiegroep Hereniging

Handreiking voor plaatselijke kerken

Wat moeten we regelen met het oog op de aanstaande eenwording van NGK en GKv? Hoe moet het bijvoorbeeld met onze @gkv- en @ngk-mailadressen? Of wat zijn de financiële consequenties van de eenwording, en onder welke naam staan we straks geregistreerd? Om kerken te helpen met deze en andere vragen wordt er hard gewerkt aan een overzichtelijke informatiestroom over alle praktische zaken die met de aanstaande hereniging te maken hebben. De Regiegroep Hereniging werkt aan een handreiking voor plaatselijke kerken die rond de jaarwisseling beschikbaar is. Ook wordt er een online platform ingericht waarop alle informatie die kerken nodig hebben bij de hereniging overzichtelijk gerangschikt wordt.
bbk logo

BBK

Gereformeerde kerken in Frankrijk

Veel mensen brengen graag hun vakantie door in Frankrijk, om te genieten van heerlijk weer, prachtige landschappen en nieuwe indrukken. Wat kan het mooi zijn om in zo’n vakantie ook opnieuw onder de indruk te raken van Gods werk in Frankrijk. Via de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk is veel informatie te vinden over de kerken verspreid over Frankrijk, en over mogelijkheden om in contact te komen met de plaatselijke gemeenten. Lees verder via BBK.GKv » Contact met de gereformeerde kerken in Frankrijk
Kerkpunt samen om tafel

KerkPunt

Brochure: Kind en avondmaal

In de kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken wordt het aan de plaatselijke kerken overgelaten om zich te bezinnen op de plek van kinderen en jongeren bij de avondmaalsviering. Ze kunnen besluiten om hen mee te laten vieren, maar waar baseer je zo’n besluit op? Hoe ga je een bezinningsproces in? Om kerken te helpen in hun bezinning rond kind en avondmaal, heeft KerkPunt een brochure vol artikelen, tips, gespreksvragen, interviews en ervaringsverhalen. Je kunt deze 44 pagina’s tellende brochure gratis downloaden of voor € 7,50 in gedrukte vorm bestellen via de webshop.
digitale Adventkalender

LPB-media

Digitale Adventskalender

Wie bij Christus horen, horen bij elkaar. En met elkaar leven we toe naar Kerst, het feest van Jezus’ komst naar aarde. LPB-media heeft een digitale adventskalender samengesteld. Door daar elke dag een vakje van te openen, we samen blij van het échte Kerstcadeau. Deel het met elkaar en geniet. Alleen samen zijn we een in zijn Licht!
Ga via 'Lees verder' naar de digitale Adventskalender
LevenmetGOd

Leven in de kerk

Leven met God vanuit 12 eenvoudige woorden

Op zondag 1 januari 2023 start er binnen de School voor Spiritualiteit een online cursus voor iedereen die een nieuw begin wil maken met zijn of haar leven met God. Velen zijn daarin zoekende. Oude vormen werken niet altijd meer. Nieuwe vragen dienen zich aan. ‘Hoe doe ik dat nu: met God leven in een vaak overvol en druk bestaan? Welke vormen en oefeningen kunnen mij daarbij helpen?’ Aanmelden voor de cursus is kosteloos. Na afloop van de cursus wordt een donatie gevraagd. Meer informatie via 'Lees verder'. Direct aanmelden: klik hier.
Moskee (ZS en insjallah)

Evangelie & Moslims

Insjallah – cursus Online

Basiscursus van vijf dinsdagavonden voor christenen om het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen. Vanaf 31 januari tot en met 28 februari. Kijk bij ‘Lees verder’ voor meer details.
kerkboek2017

Commissie Eredienst GKv-NGK

Opruiming Gereformeerd Kerkboek

U wordt in de gelegenheid gesteld om de laatste exemplaren van het nieuwe Gereformeerd Kerkboek, verschenen in 2017, te kopen tegen een aantrekkelijke prijs (oorspronkelijke verkoopprijs €26):
- Vanaf 10 exemplaren €24 per stuk
- Vanaf 25 exemplaren €20 per stuk
- Vanaf 50 exemplaren €15 per stuk
- Vanaf 100 exemplaren €10 per stuk
- Grotere aantallen op aanvraag
Deze prijs is inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Hierna zal deze uitgave niet meer herdrukt worden, dus mocht u nog interesse hebben, neem dan voor 10 december, contact op met onze accountmanager René Slotboom: E rene.slotboom@royaljongbloed.com, M 06 15 53 97 19
email facebook twitter instagram 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 13 januari. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 11 januari binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk-gkv.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
footer_colorbar_NGKGKV