Header_logos255

NGK-GKv Nieuwsbrief 2023-01

logo_large

LV/GS

LV/GS Zoetermeer

Vandaag (13 januari) en morgen komen de afgevaardigden naar de landelijke vergadering en generale synode weer bij elkaar. Zij werken hard aan de laatste dingen die nog besproken en besloten moeten worden voordat de hereniging van NGK en GKv kan plaatsvinden, D.V. op 1 mei aanstaande. Tijdens de zittingen van vandaag en morgen wordt als het goed is de nieuwe kerkorde definitief vastgesteld en wordt een begin gemaakt met de bespreking van allerhande regelingen. Je kunt de vergaderingen opnieuw live volgen; klik op de link hieronder. In de loop van volgende week zijn er verslagen en een vlog beschikbaar op www.lv-gs2022.nl, en op Twitter @lv_gs2022, Instagram ngk_gkv en Facebook @ngkgkv.
Onderwegn1k 200x135

Regiegroep

Documentenbibliotheek

Krijgt onze kerk vanzelf een andere naam na de hereniging van NGK en GKv? Wat doen we met de @ngk- of @gkv-mailadressen die we nu gebruiken? Hoe kunnen we plaatselijk de eenwording vieren op een manier die bij onze gemeente past? Komt er een logo of beeldmerk dat we kunnen gebruiken?
Het kan zijn dat je je al met deze en andere vragen bezighoudt, maar sowieso krijgt iedere kerk ermee te maken als de NGK en de GKv vanaf 1 mei samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken gaan vormen. Je mag erop rekenen dat je tijdig en rechtstreeks geïnformeerd wordt. Daarnaast verschijnt er binnenkort een Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging, en wordt er een documentenbibliotheek ingericht waarin alles wat er aan de kerken gestuurd is overzichtelijk gerangschikt wordt.
DVN Nood

Verre Naasten

Noodhulpfonds Kerken helpen Kerken start actie: Gelukkig Nieuwjaar?

Gelukkig nieuwjaar! Dat is voor miljoenen mensen nog maar de vraag. Wereldwijd luiden onze partnerkerken de noodklok, want de kosten voor levensonderhoud stijgen door de inflatie drastisch. Kerken, kerkleden en buurtgenoten die toch al over weinig beschikken, belanden in nog grotere armoede. Bijna 900 miljoen mensen moeten rondkomen van minder dan € 1,75 per dag, terwijl het voedsel elke dag duurder wordt. Daarom hebben het diaconaat van de CGK-kerken, de GZB en Verre Naasten gezamenlijk besloten om per direct het noodhulpfonds van Kerken Helpen Kerken open te stellen om partner-kerken wereldwijd bij te staan. Doen jullie mee?
Kerkpunt JCL

KerkPunt

Jeugdleidersconferentie 'Be Real'

Samen met Stichting Jeugdleidersconferentie organiseert Kerkpunt op 10 en 11 februari de jeugdleidersconferentie. Daar word je opgebouwd en krijg je handvatten om de relatie met God te versterken en om zijn liefde uit te dragen naar de jongeren met wie je optrekt. Met het thema Be Real gaat het over echt zijn in een tijd waarin geluk, presentatie en prestatie de norm lijken. Juist in zo’n tijd kan ‘zonde’ een bevrijdende boodschap zijn: falen, maar dan een laagje dieper. Dat geeft ruimte voor genade, hoop en perspectief. Wees er snel bij als je wilt blijven overnachten, er zijn nog maar een paar bedden beschikbaar.
Plompetorengracht 1-3

TU Kampen|Utrecht

Studieavond voor studenten

Maandag 23 januari organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap samen met de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht een gratis studieavond voor studenten over hoe je de Bijbel kunt lezen in deze tijd. Er zijn bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap. Laat je door de sprekers (prof. dr. Koert van Bekkum, prof. dr. Gijsbert van den Brink en dr. Anne-Mareike Schol-Wetter) informeren over actuele thema’s en ga het gesprek aan over hete hangijzers in het licht van de Bijbel. De studieavond begint om 19:30 en wordt gehouden aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht.
Moskee (ZS en insjallah)

Evangelie & Moslims

Insjallah – cursus Online

Stichting Evangelie & Moslims biedt een basiscursus voor christenen om het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen. De cursus is online, dus gewoon thuis, te volgen. Data en tijd: vijf dinsdagavonden: 31 januari, 7, 14, 21 en 28 februari, van 19.45 t/m 21.45 uur. Kijk op evangelie-moslims.nl/insjallah voor meer details.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 februari. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 1 februari binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk-gkv.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
footer_colorbar_NGKGKV