Header_logos255

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-9

logo_large

LV/GS van Zoetermeer

Opening, bidstond en informatieblad

Morgen, dus op 8 oktober, wordt de LV/GS van Zoetermeer geopend. Formeel zijn het de laatste landelijke kerkvergaderingen van NGK en GKv afzonderlijk, maar ze opereren in de praktijk grotendeels als gezamenlijke LV/GS. Ze behandelen vrijwel uitsluitend zaken die de aanstaande hereniging betreffen. Je bent welkom om morgen de bidstond bij te wonen of online te volgen die aan de opening van de LV/GS voorafgaat. De bidstond begint om 11:00. Lees hier meer over de bidstond.
Download hier een informatieblad met de belangrijkste vijf agendapunten van deze LV/GS: van vaststelling van de kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken tot bezinning op de inrichting van het landelijke kerkenwerk en meer.
Onderwegn1k 200x135

Werkgroep Toekomstige Kerkorde

Landelijke regelingen klaar voor bespreking

‘Hoe komt dat er in de praktijk dan uit te zien?’ Die vraag werd herhaaldelijk gesteld bij de behandeling van de kerkorde door de vorige Landelijke Vergadering/Generale Synode. Ook uit de regio’s en classes kwam die vraag naar voren toen ze de kerkorde in eerste lezing van commentaar mochten voorzien. Logisch, want de kerkorde tekent op allerlei punten alleen de grote lijn. Het antwoord op de vraag naar de concretisering luidde meestal: dat komt in de landelijke regelingen.
De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) heeft dat pakket aan conceptregelingen nu klaar en legt dat voor aan de LV/GS van Zoetermeer. Ook aan de kerken en de regio- en classisvergaderingen wordt gevraagd om zorgvuldig mee te lezen en met commentaar te komen. Dit is de link naar het begeleidend rapport van WTK De voorgestelde regelingen (dat zijn er een stuk of 40) komen hier te staan.
Logos social media oktober 2022

WAO: Landelijk kerkenwerk en sociale media

Gezamenlijke NGK/Gkv-accounts

Informatie over het landelijke kerkenwerk vindt als het goed is via gemeentemail, kerkblad of -app zijn weg naar de lokale kerken. Maar als kerklid kun je er ook voor kiezen om rechtstreeks zelf geïnformeerd te worden en op berichtgeving te reageren. Je kunt daarvoor de sociale media-accounts van NGK/GKv volgen. Op Facebook (@ngkgkv), Twitter (@ngk_nl), LinkedIn (NGK/GKv) en Instagram (@ngk_gkv) hebben we onlangs de bestaande accounts van NGK en GKv in elkaar geschoven. Welkom als je mee wilt leven door ons te volgen en te reageren op nieuws en ontwikkelingen rondom de LV/GS, de aanstaande hereniging en het landelijke kerkenwerk in zijn algemeenheid.
NGKv - Soc. media Openbaring

LPB media/Steunpunt Bijbelstudie

Openbaring

‘Het is een historische beperkte blik als je de 20ste eeuw duidt als een eeuw vol met tekenen van de tijd,’ zegt ds. Rutger Heij in het programma Denk eens mee op Beleefmee.nl. Op die website zijn ook drie lezingen over de openbaring te vinden van ds. Henk van de Kamp. WegWijs oktober 2022 van Steunpunt Bijbelstudie is gewijd aan het thema Openbaring en is gratis aan te vragen via het dossier vol verdiepingsmaterialen, met als doel om dit Bijbelboek voor iedere lezer toegankelijker te maken.
kerkp energie armoede

Kerkpunt

Energiearmoede, inflatie en de diaconie

Door de stijgende energieprijzen en de toenemende inflatie is de verwachting dat de armoede in Nederland snel zal toenemen. Geldzorgen leveren veel stress op. Het kan dan fijn zijn wanneer er iemand naast je staat en met je meedenkt. Als diaconie of lokale kerk kun je armoede niet oplossen, maar je kunt de situatie wel verzachten. Wat kun je als diaconie doen en hoe doe je dit het beste?
Dankdag2022_mailchimp-header

Verre Naasten

Dank mee voor mannen met impact in Zuid-Afrika

Op 2 november is het Dankdag, voor gewas en arbeid. Dan danken we God voor al het goede dat we afgelopen groeiseizoen van Hem gekregen hebben. Dankdag is ook een mooi moment om mee te danken met het goede dat broers en zussen wereldwijd mochten ontvangen, en vanuit die dankbaarheid weer te delen. Verre Naasten vraagt daarom deze Dankdag aandacht voor ‘mannen met impact’, in Zuid-Afrika.
Doe ook mee met jouw kerk en maak gebruik van het online materiaal zoals de Dankdagpreek van ds. Phineas Kgatle uit Zuid-Afrika. Het materiaal is half oktober beschikbaar
logo E&R

E&R

Vijftigjarig jubileum

De vereniging ‘Evangelisatie & Recreatie’, beter bekend als E&R, bestaat dit najaar vijftig jaar. Tijdens een online viering op 6 oktober is er terug- én vooruit gekeken. De afgelopen vijf decennia hoorden duizenden mensen via zomerse projecten van E&R over de Bijbelse boodschap van Jezus’ liefde. Het jubilerende E&R geeft dit mission-werk momenteel een nieuwe impuls met ‘E&R in de wijk’. Vanuit samenwerking met Kerkpunt en Verre Naasten wil E&R lokale kerken stimuleren en faciliteren om in de eigen wijk invulling te geven aan missionaire zomerweken. Bekijk bij Lees verder... de video op de nieuwe website.
de kerk een veilige plaats

Meldpunt Misbruik

Macht en onmacht

Macht en onmacht spelen een grote rol bij seksueel misbruik. Recente onthullingen van seksueel misbruik maken dit opnieuw duidelijk. Spelen deze machtssystemen ook een rol in de kerk? Het Meldpunt Misbruik organiseert 5 november 2022 voor vertrouwenspersonen de jaarlijkse Toerustingsdag 'Macht en onmacht bij seksueel misbruik'. Spreker is theoloog Jeannette Westerkamp. Deelnemers hebben de keuze uit diverse actuele workshops. Meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op onze website: Toerustingsdag 2022 - Meldpunt Misbruik
e&m

Evangelie & Moslims

Inspiratiedag

Deze Inspiratiedag wordt gehouden op 5 november, het thema is: Gods missie brengt mensen samen! Op die dag zoeken we naar wat God vandaag van ons vraagt met het oog op moslims in ons midden en met het oog op de toekomst van de kerk. God geeft nieuwe gelovigen die samen met christenen uit een lange kerkelijke traditie de naam van Jezus willen uitdragen. Op het programma o.a.: Liederen en getuigenissen van Marokkaanse christenen; Workshops 'Oude kerken en nieuwe gemeenschapsvorming' en 'Aandacht voor nieuwe gelovigen in het pastoraat'; Tijd voor uitwisseling van ervaringen. De dag duurt van 10.30 tot 16.00 uur. Locatie: Vathorst, Amersfoort. Meer info en aanmelden bij lees verder.
ontmoet diensten VN 200x200

Verre Naasten, TU Kampen en Hogeschool Viaa

Internationale Conferentie

Zo’n 30 buitenlandse predikanten, evangelisten en kerkleiders zijn van 29 september tot 11 oktober in Nederland. Ze nemen deel aan de Internationale Conferentie die mission-organisatie Verre Naasten, de Theologische Universiteit Utrecht|Kampen en Hogeschool Viaa organiseren. Het thema daarvan is ‘Resident Aliens: how can churches contribute to the wellbeing of their society?’ De deelnemers volgen in Zwolle een intensief programma van colleges en workshops en gaan op excursie naar Den Haag waar ze onder anderen Stieneke van der Graaf ontmoeten. De zondagen brengen ze veelal door in kerken overal in Nederland, zodat veel kerkleden de gelegenheid hebben om de buitenlandse gasten te ontmoeten.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 4 nov. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 2 november binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij kan via nieuwsbrief@ngk-gkv.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
footer_colorbar_NGKGKV