Header_logos255

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-8

ngk-gkv logo gr met str

LV/GS van Zoetermeer

Bidden voor het landelijke kerkenwerk

Dit najaar en begin volgend jaar vergaderen de landelijke vergadering van de NGK en de generale synode van de GKv als de Heer het wil voor de laatste keer formeel als twee afzonderlijke organen, terwijl het overgrote deel van het werk wel gezamenlijk verzet wordt. Deze LV/GS van Zoetermeer wordt op 8 oktober a.s. geopend met een bidstond, in het diepe besef dat kerkenwerk gebeurt in afhankelijkheid van de Heer van de kerk. Je bent van harte welkom om de bidstond bij te wonen in De Lichtzijde (Broekwegzijde 196) of via de livestream. ‘s Middags worden beide vergaderingen formeel geopend in een besloten bijeenkomst. Alles over de LV/GS van Zoetermeer, inclusief informatie over de bidstond en de livestream, vind je hier.
Onderwegn1k 200x135

Regiegroep Hereniging

‘De eindstreep in zicht’

De Regiegroep Hereniging geeft sinds 2017 in opdracht van de synode en de landelijke vergadering sturing aan het proces van hereniging. Onlangs publiceerde de Regiegroep haar rapport, waarin allereerst verwondering en dankbaarheid doorklinken over wat de Heer de afgelopen jaren gegeven heeft aan innige verbondenheid. De aanstaande hereniging brengt een enorme hoeveelheid praktisch, uitvoerend werk met zich mee, waar de Regiegroep in haar rapport verslag van doet. Ook kijkt de Regiegroep in haar rapport alvast vooruit naar vieringen rondom de hereniging en inrichting van het landelijk kerkenwerk daarna.
De Werkgroep Toekomstige Kerkorde (WTK) dient de GS/LV met de gebundelde reacties vanuit classes en regio’s, en haar eigen aanbevelingen daarbij. Ook die documenten zijn recent gepubliceerd.|
Download hier het rapport van de Regiegroep Hereniging
Lees hier het volledige bericht ‘De eindstreep in zicht’
Lees hier het volledige bericht ‘KO: Classes en regio’s denken mee’
puzzel WAO 200x200

WAO/communicatie

Conclusies enquête kerkelijke communicatie

‘Het zenden gaat aardig, je weet vaak niet hoe het ontvangen wordt.’ En: ‘Alles wordt vrij slecht gelezen, merken we, met vooral weinig respons.’ Dit zijn een paar antwoorden uit de bijna 120 reacties die we ontvingen op de enquête kerkelijke communicatie die we dit voorjaar verspreidden. Daarin stonden vragen als: wie is er verantwoordelijk voor de communicatie van o.a. het kerkenraadsbeleid, van welke communicatiemiddelen maken jullie gebruik en hoe functioneren die? De belangrijkste conclusies: er zijn geen uitgesproken goede of foute middelen, maar maak wel consequent én frequent gebruik van hetzelfde kanaal/dezelfde kanalen, zorg dat iedereen daar toegang toe heeft, en zorg dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de communicatie. Een uitgebreid overzicht van de resultaten van de enquête vind je bij Lees verder...
Kind en Avondmaal 200x200

LPB media

Kind en avondmaal

Het verloop van de kerkgeschiedenis verklaart hoe kinderen verdwenen van de avondmaalstafel. Die kerkgeschiedenis verklaart ook waar de grote huiver om kinderen toe te laten vandaan komt. Lees hierover in het magazine WegWijs van Steunpunt Bijbelstudie dat in het dossier op Opkijken.nl gratis is aan te vragen. In dit dossier is ook bonusmateriaal opgenomen n.a.v. de lezing van ds. Jasper Bosman en het programma Denk eens mee… met ds. Peter Sinia over Kind en Avondmaal die te vinden zijn op Beleefmee.nl.
VN ontm dienst

Verre Naasten

Ontmoetingsdiensten op 2 en 9 oktober a.s.

In oktober zijn er ruim 25 buitenlandse predikanten in Nederland, want van 29 september tot 11 oktober organiseert Verre Naasten een Internationale Conferentie in Zwolle, samen met Hogeschool Viaa en TU Kampen | Utrecht. De komst van deze buitenlandse predikanten biedt Nederlandse kerken een uitgelezen kans om tijdens een speciale Ontmoetingsdienst onze verbondenheid met Gods wereldwijde kerk te ervaren. Op zondag 2 en 9 oktober bezoeken de buitenlandse gasten ruim 60 diensten door het hele land, waar ze preken of een presentatie verzorgen. Benieuwd of er een Ontmoetingsdienst bij jou in de buurt is?
Gavr 200x200

Evangelie & Moslims en Gave

Trainingsdag voor kinderwerkers

Evangelie & Moslims en Gave organiseren een trainingsdag kinderwerk voor migranten- en vluchtelingenwerkers. Zaterdag 1 oktober is er een trainingsdag voor kinderwerkers die betrokken zijn bij missionair kinderwerk onder migranten en vluchtelingen. De dag wordt georganiseerd door stichting Gave en stichting Evangelie & Moslims. We zien er naar uit om na twee coronajaren als kinderwerkers weer bij elkaar te komen en elkaar te bemoedigen.
Het programma is gevuld met inspiratie, ontmoeting en relevante workshops. De programma indeling, tijden en kosten staan vermeld op de website. Aanmelding: Lees verder...
Kerkpunt

Kerkpunt

Samen Jong

Wat als je volledig zou kunnen beamen dat de christelijke geloofsgemeenschap dé plek is waar jonge mensen het leven en het geloof ontdekken, onderzoeken en beoefenen? Samen Jong gelooft dat de kerk deze potentie heeft en kijkt door de ogen van jonge mensen naar de kerk. Wat zien zij als waardevol? Samen Jong werkt de kernwaarden van het Amerikaanse onderzoek Growing Young uit in een boek, een community en een gratis online training vol praktische adviezen. Wil je de Samen Jong-kernwaarden versterken in jouw geloofsgemeenschap? Neem een kijkje op onze website voor meer informatie, inspiratie en verdieping rondom Samen Jong of neem contact op met Anko Oussoren of Ingrid Plantinga.
bibliofonds

Theologische Universiteit Kampen|Utrecht

Oproep voor Bibliotheekfonds

Al meer dan 65 jaar wordt er door het bibliotheekfonds geld beschikbaar gesteld aan de bibliotheek voor de aanschaf van boeken en tijdschriften en voor bijzondere uitgaven zoals automatisering.
Bij de gefaseerde verhuizing van de Theologische Universiteit van Kampen naar Utrecht zal de bibliotheek pas in de laatste fase verhuizen. Intussen moeten uiteraard ook studenten en medewerkers in Utrecht bediend te worden. Het Bibliotheekfonds doet nu een beroep op alle kerkleden de komende jaren dit fonds extra te steunen. Zo kan de bibliotheek (digitale) boeken en publicaties beschikbaar blijven stellen aan onderzoekers, docenten, studenten en andere gebruikers van de bibliotheek.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 7 okt. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 5 oktober binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk-gkv.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
footer_colorbar_NGKGKV