NGK Logo DEF -payoff

NGK-GKv Nieuwsbrief extra editie 22 maart 2023

NGK Logo beeldmerk

Extra editie nieuwsbrief

Eenwording NGK en GKv

Misschien valt het je op: deze nieuwsbrief komt niet zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van de maand, maar zomaar tussendoor. Bovendien ziet hij er anders uit dan anders (klik op 'afbeeldingen downloaden' als je dat nog niet ziet).
De eenwording van NGK en GKv komt nu heel dichtbij. Alle berichten in deze nieuwsbrief hebben daar betrekking op.
In dit eerste bericht presenteren we het nieuwe logo van de NGK. Het staat in de kop van deze nieuwsbrief en hiernaast. Bekijk en gebruik het! Als je op 'Lees verder' klikt, kom je bij de uitleg en bij downloads.
logo_large

LV/GS van Zoetermeer

LV stemt in met pensioenvoorstel

Op 11 maart jl. nam de Landelijke Vergadering van de NGK het besluit om zich achter het voorstel voor de harmonisatie van de pensioenen te scharen. Dat klinkt nogal formeel, maar mag met recht een mijlpaal genoemd worden. Hoe dat precies zit, kun je lezen als je op de link hieronder klikt.
De LV/GS komt nog één keer bij elkaar, op 15 april a.s. Informatie daarover komt op www.lv-gs2022.nl en in de nieuwsbrief van 7 april.
Utrecht

Viering eenwording in Utrecht

Vier heel afwisselende programmaonderdelen

De landelijke eenwording van NGK en GKv wordt D.V. op 12 mei in Utrecht gevierd. Je bent van harte welkom bij het middagprogramma 'Vier de kerk' in de Singelkerk, in samenwerking met de TU Kampen|Utrecht (start: 13:30), en bij het avondprogramma in de Jacobikerk (start: 20:00). Tussendoor kun je bij verschillende maatschappelijke organisaties in de Domstad eten, een zogeheten running dinner. Ten slotte: voor het VIP Generation Next-programma voor jongeren tussen de 16 en de 30 zijn maar 50 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.
Lees hieronder meer over het programma en meld je meteen aan, want voor alle onderdelen geldt: vol is vol!
Together

Viering eenwording in je eigen kerk

Materiaal beschikbaar om te downloaden

De Regiegroep heeft aan de kerken gevraagd om op 14 mei in de eredienst en/of daaromheen aandacht te besteden aan de eenwording. Kerken kunnen daar naar eigen inzicht keuzes in maken, maar er wordt wel allerhande materiaal beschikbaar gesteld. Deze 'toolkit' staat online. Je vindt er suggesties voor Bijbelgedeelten en liederen, ideeën voor ontmoeting en een kerkgebed. De toolkit wordt de komende weken nog verder gevuld.
Onderwegn1k 200x135

Wat moet jouw kerk regelen?

Handreiking plaatselijke uitwerking landelijke hereniging

De eenwording brengt voor plaatselijke kerken ook de nodige werkzaamheden met zich mee. Om kerken daarin bij te staan heeft de Regiegroep Hereniging de Handreiking plaatselijke uitwerking van de landelijke hereniging gepubliceerd. Deze Handreiking is naar alle kerken gestuurd en wordt al veelvuldig geraadpleegd. Heb je hem gemist? Klik dan op de link hieronder.
Logo SKW

@NGK.nl en andere digitale aanpassingen

Domeinnamen en mailadressen

De naam van de nieuwe kerkgemeenschap wordt afgekort tot NGK. Dat betekent dat alle @gkv.nl en ...gkv.nl mailadressen en domeinnamen omgezet moeten worden. Maar ook als je nu al een 'oud' @ngk.nl en/of ...ngk.nl mailadres of domeinnaam gebruikt, zul je je accountinstellingen moeten aanpassen. Alle kerken, personen en commissies zijn daar al rechtstreeks over ingelicht. Heb je die informatie gemist of wil je alles nog eens nalezen, ga dan naar de documentenbibliotheek door op de link hieronder te klikken.
Onderwegn1k 200x135

Wat moet je als regio regelen?

Regeling voor regio's

De eerste plek waar de kerken in het nieuwe kerkverband elkaar tegenkomen, is de regionale vergadering; daar klopt het hart van het kerkverband. Als hulpmiddel voor een gezond functionerend hart is een ‘regeling voor de regionale vergadering’ waardevol. Aanvullend aan de kerkorde maak je als kerken daarin afspraken over hoe je met elkaar meeleeft, van elkaar leert, samen dingen aanpakt.De Werkgroep Toekomstige Kerkorde heeft een model voor zo’n regeling geschreven, als handreiking. Daarin staan verschillende opties en suggesties naast elkaar. Elke regionale vergadering kan alle keuzes zelf maken, zolang het in lijn is met de kerkorde.
Download de regeling vanuit de Lees verder-link hieronder.
youtube afbeelding

Ten slotte...

Uitleg en achtergrond hereniging NGK en GKv

Regiegroeplid ds. Rob Vreugdenhil heeft in zijn eigen gemeente Capelle aan den IJssel Zuid/West (en op diverse andere plaatsen in het land) voorlichting gegeven over het samengaan van NGK en GKv. Op zijn eigen YouTube-kanaal staan opnames van een aantal van die bijeenkomsten. Hij gaat daarin onder andere in op vragen als: wat ging er aan de hereniging vooraf, wat is er in de GKv veranderd, wat zijn de bezwaren tegen de hereniging; wat is het belang van samen belijden en wat zegt de kerkorde over 'binding aan de belijdenis'? Klik op de link hieronder als je de opnames wilt bekijken, en verspreid ze gerust in je eigen netwerk.
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op 7 april. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 5 april binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een bericht in deze speciale nieuwsbrief, neem dan contact op met communicatie@ngk-gkv.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
footer_colorbar_NGKGKV