Header_logos255

NGK-GKv Nieuwsbrief 2022-10

Moderamen

LV/GS van Zoetermeer

11 en 12 november: vaststelling van de Kerkorde

Op 8 oktober jl. zijn de landelijke vergadering (NGK) en generale synode (GKv) geopend in Zoetermeer. Aan die opening ging een bidstond vooraf. Tijdens de openingsvergadering zijn vanuit beide geledingen vier mensen verkozen die samen leiding gaan geven aan de laatste besprekingen die nog gevoerd moeten worden voordat de NGK en de GKv samengaan.
De eerste inhoudelijke vergaderingen van de gezamenlijke LV/GS staan gepland voor 11 en 12 november a.s. De afgevaardigden buigen zich dan over de kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken, die in november 2021 in eerste lezing is vastgesteld. De definitieve vaststelling vindt, als alles volgens plan verloopt, op 12 november a.s. plaats. De plenaire, openbare gedeelten van besprekingen zijn via een livestream te volgen.
Klik hier om te zien wie samen het moderamen vormen.
Klik hier voor de agenda van 11 en 12 november a.s.
Klik hier voor de livestream.
Dies Natalis

Theologische Universiteit Kampen | Utrecht

Viering Dies Natalis

Op 6 december a.s. viert de TU Kampen | Utrecht haar Dies Natalis, met een bijeenkomst over het thema ‘Academische theologie en christelijk onderwijs: op zoek naar vruchtbare combinaties.’ Tijdens deze bijeenkomst wordt er afscheid genomen van prof. dr. Roel Kuiper als rector en voorzitter van het College van Bestuur. Het rectoraat zal hij overdragen aan prof. dr. George Harinck en het voorzitterschap van het College van Bestuur aan drs. Pim Boven. Roel Kuiper blijft als hoogleraar werkzaam aan de universiteit.
De bijeenkomst vindt plaats in De Burgwal, Burgwal 60 in Kampen en begint om 15.00 uur. Na afloop is er een receptie. U bent van harte welkom. Klik op de Lees verder-link hieronder om u aan te melden.
Tranen van tieners

Kerkpunt

Blog: de tranen van tieners

‘Afgelopen zondag zat ik huilend in de kerk. Niet omdat de preek zo slecht was. Ook niet omdat God een speciale boodschap voor mij had. Het ging in de dienst over het in Egypte onderdrukte volk Israël. In hun tranen zag ik ineens de tranen van tieners anno 2022. En hun lijden raakt mij.’ Lees hier de hele blog van Ingrid Plantinga over tieners en de druk om te presteren. Of ontdek de module ‘God en de prestatiemaatschappij’ door op de Lees verder-link hieronder te klikken.
AKE22-omslag-212x300

Kerkpunt/Steunpunt Liturgie

Advents- en Kerstproject

Steunpunt Liturgie biedt dit jaar voor kerken in de aanloop naar Kerst materiaal onder het thema ‘Levenslicht: op zoek naar het verborgen verleden van Jezus.’ Stapsgewijs gaan we terug in de tijd, en daarbij komen we enkele markante voorouders tegen: vier vrouwen. Er komt veel aan het licht als we op hen inzoomen. Het project bestaat uit een Bijbelleesrooster voor alledag, een handreiking voor liturgiecommissies, voorgangers en predikers, vier uitgewerkte adventsvespers, een inspiratie- en ideeënboekje voor thuis en kleine kring en een kleine liturgie voor het aansteken van de Adventskaarsen.
klik op de Lees verder-link hieronder voor meer informatie over het project.
In de webshop van KerkPunt kun je het materiaal bestellen.
HC podcast

LPB Media

HC – wat moet je ermee?

‘Een boek van vroeger, waar je met plezier aan terugdenkt, heb je dat?’ Dominee Simon van der Lugt wel: ‘Het is een heel oud boekje: de Heidelbergse Catechismus uit 1563, en weet je: ik hou gewoon van dat boekje!’ Samen met dominee Gertjan Klapwijk blaast hij het stof van dit oude geschrift door een podcast van 15 afleveringen waarin zij vrijwel alle 52 zondagen van de catechismus bespreken.
De nieuwe podcastserie is vanaf 26 oktober iedere woensdag te luisteren via Spotify, een favoriete podcast-app of via Beleefmee.nl.
verbonden voor het leven

Weetwatjegelooft

Studiedag ‘Verbonden voor het leven’

Het is tijd voor diepgaande, theologische en ethische gesprekken over homoseksualiteit en seksuele identiteit. Daarom schreef Ad de Bruijne het boek Verbonden voor het leven, een methodische studie die ruimte schept voor ingewikkelde vragen, maar ook richting wijst in een gepolariseerde wereld. Kennisplatform Weetwatjegelooft belegt op 25 november a.s. een studiedag naar aanleiding van de verschijning van dat boek. Thema’s zijn: hoe vorm je een christelijke visie op homoseksualiteit, wat is homoseksualiteit, hoe ga je ermee om in de kerk en in de samenleving en hoe volg je als homo Jezus?
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Inspiratiedag

Evangelie & Moslims

Inspiratiedag ‘Gods missie brengt mensen samen’

Morgen, 5 november dus, houdt stichting Evangelie en Moslims in Amersfoort een inspiratiedag met prachtige liederen en getuigenissen van nieuwe gelovigen, en praktische handvatten voor kerken. Op deze dag zoeken we naar wat God vandaag van ons vraagt met het oog op moslims in ons midden en met het oog op de toekomst van de kerk. God brengt nieuwe gelovigen, die samen met christenen uit een lange kerkelijke traditie de naam van Jezus willen uitdragen. Maar dat vraagt van kerken wel toewijding aan een bewuste keuze om daaraan dienstbaar te willen zijn. Op het programma staan onder andere liederen en getuigenissen van Marokkaanse christenen en een aantal boeiende workshops. Daarnaast is er veel tijd voor ontmoeting om ervaringen uit te wisselen. Meer informatie en aanmelden kan hier.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 2 dec. a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op 30 november binnen zijn op onderstaand mailadres. Wilt u inhoudelijk reageren op een nieuwsbericht, neem dan contact op met de betreffende commissie of organisatie.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk-gkv.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Werkgroep Administratieve Ondersteuning.
footer_colorbar_NGKGKV