NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2024-07

Afscheid van Jan Sietzema

Vertrek als nieuwsbriefcoördinator

Ruim achttien jaar heeft Jan Sietzema als vrijwilliger voor de inhoud en verzending van deze digitale nieuwsbrief gezorgd. Eerst gebeurde dat alleen voor GKv-deputaatschappen en organisaties. Naarmate er meer werd samengewerkt en samengevoegd kwamen ook de Regiegroep Hereniging en NGK-commissies in de nieuwsbrief aan bod. Jan zorgde voor het jaarrooster, voor de maandelijkse herinnering om kopij aan te leveren, voor verwerking van die kopij in de nieuwsbrief en voor verzending daarvan. Met ingang van september neemt Wim Kroeze, webredacteur van www.ngk.nl, deze taken van Jan over.
Voor veel commissieleden is Jan geen onbekende, maar voor abonnees was hij als persoon onzichtbaar. We bedanken Jan van harte voor het vele werk van de afgelopen jaren en wensen hem alle goeds.

Synode van Deventer

Tussen maart en oktober

In maart zijn de afgevaardigden naar de Synode van Deventer voor het laatst bij elkaar geweest. Tot half oktober zijn er geen vergaderingen gepland. Gedurende die periode hebben kerken de gelegenheid zich te verdiepen in het rapport Ruimte en Richting van de Studiecommissie homoseksualiteit in de kerk.
Vanuit het moderamen een paar aandachtspunten: vertrekkende commissieleden hebben een bedankbrief ontvangen voor hun inzet en commissies hebben instructies ontvangen over hun taak in de komende jaren. Het moderamen heeft een brief gestuurd aan de Evangelisch-Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses in Oostenrijk en Zwitserland. De besluiten die genomen zijn door de synode staan of komen binnenkort te staan op www.ngk.nl. Wordt vervolgd!

Commissie Verzoening en Recht

‘Waartoe zijn wij op aarde?’

Misschien herken je bovenstaande vraag: het is het klassieke begin van de Rooms-katholieke Catechismus. Maar we betrekken de vraag nu op de Commissie verzoening en recht. We willen duidelijk maken waartoe die commissie in het leven is geroepen en wat haar taak precies is; het blijkt dat daarover misverstanden bestaan, misschien vanwege de taakomschrijving in het Jaarboek 2024. Voor alle duidelijkheid hebben we die taakomschrijving op www.ngk.nl daarom laten aanpassen.

Kerkpunt

Ontmoetingszondag

Kerk zijn met alle generaties, hoe doe je dat? Toerustingsorganisatie Kerkpunt denkt daar ook over na. Er bestaan mooie lokale initiatieven. Een mooie traditie is de Ontmoetingzondag, een zondagse eredienst met daaromheen diverse activiteiten voor alle gemeenteleden. Om jouw gemeente een handje te helpen biedt Kerkpunt een handreiking aan voor zo’n ontmoetingszondag. Je kunt zelf plannen wanneer je die wilt uitvoeren. De handreiking gebruikt het verhaal van de doortocht door de Jordaan, waarin het gaat over samen dingen doen, samen herdenken en samen doorvertellen aan de volgende generaties. De handreiking voor de Ontmoetingzondag is via de webshop van Kerkpunt te bestellen.

Steunpunt Kerkenwerk

Vooraankondiging: Vier de kerk in uw buurt

Met het initiatief Vier de kerk willen een aantal toerustingsorganisaties de kerken laten stilstaan bij het feit dat God ons samenbrengt en inspireert. Na de zomer komen er binnen dat initiatief nieuwe inspirerende ideeën beschikbaar voor het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. Dit jaar is het thema: ‘Vier de kerk in uw buurt.’ Misschien is jullie kerk deze zomer actief met een vakantiebijbelclub, een E&R-project of op een andere manier. Je kunt deze plannen en activiteiten delen met anderen, zodat zij geïnspireerd worden en steeds meer mensen Gods goedheid leren kennen. Meer informatie volgt later. Lees nu alvast meer over het initiatief en over de betrokken organisaties.

Commissie relaties buitenland

Bezoek in Frankrijk een kerkdienst

Ben je deze zomer op vakantie in Frankrijk, dan kun je op zondag een dienst van een van onze zusterkerken bezoeken die tot de UNEPREF behoren. Unepref staat voor Union Nationale des Églises protestantes réformées évangéliques de France. Het betreft een kerkgenootschap met 48 kerken met in totaal ongeveer 3500 leden. Een overzicht van kerken die tot Unepref behoren en van kerken waarin tijdens de zomer in de diensten een Nederlandse vertaling beschikbaar is vind je als je op de link hieronder klikt.

Verre Naasten

Vrouwenconferentie Kom tevoorschijn!

Durf jij jezelf helemaal te laten zien? Of verstop jij (delen van) jezelf… voor God en mensen om je heen? God roept je op om tevoorschijn te komen en helemaal in zijn licht te stappen. Hoe je dat doet? Dat ontdekken we samen op de conferentie ‘Kom tevoorschijn’ op zaterdag 12 oktober in Ede. Lume (de vrouwenbeweging van Verre Naasten) organiseert deze conferentie samen met She Rises. Het programma zit vol inspiratie en praktische handvatten, ook van buitenlandse vrouwen. Boek nu je ticket via de website van Lume.

Evangelisatie & Recreatie

Bid mee voor de zomerweken

24 juni jl. was de online aftrap van de E&R-zomerweken. Er was ruimte voor bezinning op onze inzet: hoe wil God ons gebruiken en voelen we ons daartoe bekwaam? Het mooie: Hij is erbij en geeft wat nodig is. Zo gaan we bemoedigd de zomer in. Bid jij ook mee voor gezegende zomerweken van E&R in de wijk? Bid voor mooie gesprekken met deelnemers, betrokken kerken en dat teamleden zich gesterkt voelen in hun geloof. Er is deze zomer o.a. een sportweek in Wezep, een theetuin in Heerde, een kinderweek in Groningen en activiteitenweken in Vrouwenpolder.

Commissie contact en eenheid

Historische Hemelvaartsdienst Axel

De Commissie Contact en Eenheid (CCE) volgt ontwikkelingen in de plaatselijke contacten tussen kerken op de voet, en geeft advies waar nodig. Regelmatig hoort CCE over mooie samenwerkingen die er plaatselijk zijn. Ze is daar verheugd over en brengt dat graag ook breder onder de aandacht. Daarom sprak CCE met Dolf Spakman (NGK Axel) en Jan Verlinde (predikant PKN Axel) over de historische Hemelvaartsdienst die dit jaar plaatsvond in Axel.
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 6 sept a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 4 september binnen zijn op onderstaand mailadres. Wil je inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2