NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2024-06

Commissie kerkelijke adviezen

Man en vrouw samen ambtsdrager?

Sinds het mogelijk is dat ook vrouwen ambtsdrager worden, is dit een vorm die steeds meer toegepast wordt. Het is een goede mogelijkheid, zeker als het moeilijk is om voldoende ambtsdragers te vinden. Het is wel goed om dan helder te hebben wat die vorm precies inhoudt. De landelijke Commissie kerkelijke adviezen (CKA) schreef er een korte notitie over, in antwoord op vragen uit het land. Zie de rubriek veelgestelde vragen bij de kerkorde op de NGK-website.
Ook een vraag vanuit de praktijk van je gemeente? De CKA is daarvoor het adviesloket en verwijst zo nodig door naar anderen. Contactgegevens: cka@ngk.nl, of eventueel telefonisch: ds. Rob Vreugdenhil, 06 22122845.

Landelijke NGK Vrouwendag

Save the date

In het verleden is er meer dan eens een NGK-vrouwendag georganiseerd in Nunspeet en dat was supergaaf. Door omstandigheden, waaronder corona, is het er een tijdje niet van gekomen, maar voor dit najaar staat er weer een vrouwendag gepland. Er wordt hard gewerkt om een aantrekkelijk dagprogramma in elkaar te zetten: een spreekster, muziek, workshops en catering. Schrijf de datum van 9 november alvast in je agenda; meer informatie volgt via de website en via Facebook.

TU bezinningsreeks

Christus in het Oude Testament

Er is een nieuw deel verschenen in de TU-Bezinningsreeks: Christus in het Oude Testament, een herdenkingsbundel met betrekking tot de Bijbels-theologische erfenis van Henk de Jong over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Vijf kenners van het Oude Testament wegen de waarde van zijn werk en vergelijken zijn bijbeluitleg met andere visies op Christus in het Oude Testament en met Joodse interpretaties. Ook bevat deze bundel een aantal teksten van De Jong zelf die deels niet eerder gepubliceerd zijn. Op 23 mei 2024 is een exemplaar van het boek Christus in het Oude Testament aangeboden aan de weduwe van ds. Henk de Jong en aan zijn zoon Chris.

Commissie Relaties Buitenland

Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk

Frankrijk, voor velen van ons een zeer geliefd vakantieland! Op de site van de SSGKF vindt u adressen van plaatselijke gereformeerde gemeenten en ook de laatste nieuwsbrief van de stichting: SSGKF | Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk.

Theologische Universiteit Utrecht

Missie van CCMW

Met ingang van mei 2024 werkt dr. Chigemezi Nnadozie Wogu als postdoc bij het Centre for Church and Mission in the West (CCMW). Chigemezi promoveerde aan de VU op een onderzoek naar Zevendedagsadventisten in Nigeria. In het onderzoekscentrum van de Theologische Universiteit Utrecht gaat hij zich bezighouden met een etnografisch onderzoek naar de missionaire strategie van Zevendedagsadventisten in Berlijn. Chigemezi woont in Duitsland, met zijn vrouw en twee kinderen.
CCMW opereert in de gereformeerde traditie met als doel deze traditie te vernieuwen voor de verbetering van de kerkelijke praktijken en de missie van de christelijke kerk in het Westen.

Commissie Geestelijke Verzorging

Krijgsmachtpredikanten gezocht!

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) in de krijgsmacht bestaan momenteel ruim 149 fulltime functies voor geestelijk verzorgers. Sinds 1 januari 2024 behoren 48 daarvan tot de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV). Gedurende het seizoen 2024-2025 ontstaan enkele vacatures. Daarom zijn wij op zoek naar predikanten en oud-katholiek priesters die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtpredikant.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ds. Corine Sloots, predikant-secretaris van de Protestantse Geestelijke Verzorging, telefoon 06-22874107, e-mail: C.Sloots@mindef.nl of met ds. G.J. van der Ende, hoofdkrijgsmachtpredikant, telefoon 06-20615965, e-mail: GJ.vd.Ende@mindef.nl.

Kerkpunt

Lancering boek kindercatechese

Vorige maand publiceerde Kerkpunt het boek Met de Bijbel aan de slag, Op ontdekkingsreis door alle boeken van het Nieuwe Testament. Het doel is om 10- en 11-jarigen uit te dagen de Bijbel in te duiken. Het boekje kan zowel thuis als in de kerk gebruikt worden. Aan de hand van informatie, verwerkingsvragen, spelelementen en opdrachten kunnen kinderen zelf of in een groep aan de slag. Naast een boekje over het Oude Testament is er nu ook een over het Nieuwe Testament.

Verre Naasten

Klaas Harink vertrekt als directeur

Op 1 januari 2013 startte Klaas Harink als directeur van stichting De Verre Naasten. Als boegbeeld en eerstverantwoordelijke leidde hij de organisatie door diverse veranderingen. Als directeur-bestuurder van de vereniging Verre Naasten neemt hij nu afscheid. Eind juni wordt Klaas geïnstalleerd als wethouder in Heerde. De Raad van Toezicht bereidt nu een wervingsprocedure voor, zodat dit direct na de zomervakantie kan starten. Daarin wordt de functie van directeur-bestuurder gecombineerd met manager Partners & Programma s, vanwege prepensioen van de huidige manager (begin 2025). Voor de tussenliggende periode is Janneke de Vries, manager Partners & Programma s, benoemd als interim directeur-bestuurder. De vacaturetekst zal o.a. via de website van Verre Naasten opengesteld worden.

E&R

Online kick-off in de wijk

Op 24 juni gaan we voorbede doen voor de E&R-projecten van deze zomer. Gebed is essentieel, met Gods hulp kunnen wij veel mensen bereiken met Zijn liefde.
Deze online kick-off voor het nieuwe seizoen is op maandagavond 24 juni van 19:30 tot 20:30 uur. Bid je mee? Meld je aan v r 24 juni 12:00 uur via info@eenr.nl en je krijgt de link toegezonden. Ook meedoen met een E&R-project?

Evangelie & Moslims

Zomerschool 24 t/m 28 juni 2024

Wil je graag leren hoe je meer kunt betekenen voor moslims in je omgeving of de moslimvluchtelingen die hier komen? Kom dan naar de Zomerschool van Evangelie & Moslims. Een intensieve studieweek over het geloof en de cultuur van moslims en hoe je hen kunt bemoedigen om volgeling van Jezus te worden. Indien mogelijk bezoeken we een moskee en gaan we ook in gesprek met moslims. Diverse onderwerpen komen aan bod.
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 5 juli a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 3 juli binnen zijn op onderstaand mailadres. Wil je inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2