NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2024-05

Een jaar hoopvol onderweg

Interviewbundel een jaar NGK

Op 1 mei jl. bestonden de Nederlandse Gereformeerde Kerken een jaar. Ter gelegenheid daarvan is een interviewbundel gemaakt waarin zes werkers in de kerk vertellen hoe ze de eenwording zagen, hoe ze de eenheid beleven en hoe ze naar de toekomst van de NGK kijken. Het zijn inspirerende en relevante verhalen geworden over eenheid op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. De interviews zijn te vinden op de website van de NGK, en daarnaast gebundeld beschikbaar als download. Verspreid de bundel gerust via kerkblad, website, nieuwsbrief of app.

Commissie eredienst

Nieuwe formulieren

Recent zijn op de website van de NGK een heel aantal nieuwe versies van formulieren geüpload. De landelijke vergadering/generale synode van Zoetermeer besloot tot wijziging van de formulieren voor doopbediening aan kinderen en aan volwassenen, bevestiging van ouderlingen en diakenen, bevestiging van predikanten, openbare geloofsbelijdenis en huwelijksbevestiging. De formulieren hebben het karakter van een handreiking. Bij de vragen en beloften mogen alleen andere bewoordingen gebruikt worden met goedkeuring van de kerkenraad en met instemming van de betrokkenen (art. C8.2 KO).

Commissie relaties buitenland

Beëindiging relatie

In april 2024 heeft de synode van de ERKWB, onze zusterkerk in Oostenrijk en Zwitserland, besloten om de relatie met de NGK te verbreken. Voor de reden waarom men tot dit besluit gekomen is en verdere informatie verwijst de commissie u naar haar website CRB-NGK Verbroken relatie.

Verre Naasten

Laatste kans: doe mee met Saecret!

Saecret is een spannende citygame van Verre Naasten. Doen de tieners uit jouw kerk al mee? Saecret vindt in 2024 plaats op vijf verschillende data in vijf verschillende steden. In groepen van vier personen gaan de jongeren op zoek naar een evangelist die zijn geheime identiteit is verloren. De tijd dringt… Meedoen met Saecret is een mooie manier om het seizoen af te sluiten. Doen jullie mee? Bekijk onze website voor meer informatie en aanmelding.

Kerkpunt

Jeugdtrends 2024

Jongeren verlangen massaal naar een partner, kinderen en een goede baan. Dat blijkt uit de jeugdtrends die zes organisaties recent publiceerden. De resultaten zijn gebaseerd op bestaande onderzoeken, ervaringen in het jeugdwerk en de resultaten van een enquête onder meer dan duizend jongeren. Met deze Jeugdtrends schetst Kerkpunt wat er speelt in het leven van jongeren. Ook wil de organisatie hoop, inspiratie en handvatten bieden aan iedereen die met jongeren optrekt. In juni organiseert Kerkpunt een webinar over de jeugdtrends voor iedereen die met jongeren werkt in de kerk.

Theologische Universiteit Utrecht

Deeltijdstudenten

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) en de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF Leuven), hebben een onderwijsprogramma ontwikkeld waarbij deeltijdstudenten op een flexibele manier een dubbele graad kunnen halen: de graad van Master in de theologie en religiewetenschappen aan de ETF Leuven en de graad van Master predikant aan de Theologische Universiteit Utrecht. De TUU en ETF Leuven versterken hiermee hun al langer bestaande samenwerking.

E&R

Doe mee met E&R in Nederland of Duitsland!

Als kerk in de zomer aanwezig zijn voor de mensen in de wijk, dat is E&R. En jij kan meedoen! E&R zoekt nog teamleden. Ben je 16 +, hou je van God en vind je het leuk om in de zomer mee te draaien in een sportweek, beach-evangelisatie of kinderclub? Je kunt nog meedoen in Scheveningen, Vrouwenpolder en Beerze. Of ga mee op sportreis naar Duitsland! Zie eenr.nl/nieuws/jongerenreis-naar-duitsland voor meer informatie.

Evangelie & Moslims

Inspiratiedag

Moslims die christen worden betalen vaak een hoge prijs. Ze raken in veel gevallen familie en vrienden kwijt en krijgen te maken met verachting en bedreigingen. Kunnen wij naast hen staan en vertrouwen we erop dat God hun veel meer teruggeeft dan wat ze verloren zijn?
Op D.V. 15 juni 2024 vertellen verschillende moslims die christen werden hun verhaal en ontdekken we hoe Nederlandse christenen naast hen kunnen staan om samen Jezus te volgen. Iedereen die het verlangen heeft dat moslims tot geloof in Christus komen is welkom op deze inspiratiedag in Voorthuizen.

Stichting Veilige Kerk

Steun Projectplan Veilige Kerk door ministerie OCW

Stichting Veilige Kerk start met de uitvoering van een projectplan om in de komende anderhalf jaar een belangrijke stap vooruit te zetten om seksueel grensoverschrijdend gedrag in kerken te voorkomen. Met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt onder meer een landelijke conferentie georganiseerd. Ook kon daarmee voor deze periode een programmamanager worden aangesteld.
Een belangrijk onderdeel van het programma is de organisatie van een landelijke conferentie op dinsdag 12 november 2024 in de Basiliek Veenendaal. Onder het thema ‘Veilige Kerk – een hoopvol perspectief’ wil de organisatie samen met kerkleiders en christelijke organisatie een stap vooruit te zetten om misbruik in kerken en betrokken gezinnen te voorkomen.


De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op 7 juni a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 5 juni binnen zijn op onderstaand mailadres. Wil je inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2