Evert Jan Broekhuizen bevestigd in Zwolle

Evert Jan Broekhuizen is op 15 januari bevestigd als predikant in de NGK Zwolle II.

Op 3 november werd Evert Jan door de regio Nunspeet van de Nederlands Gereformeerde kerken heeft in haar vergadering van 3 november  jl., na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, beroepbaar gesteld voor het ambt van predikant.

In de regiovergadering van 15 december 2022 heeft de regio Oost van de NGK na het gedane kerkelijk onderzoek br. E.J. Broekhuizen uit Dronten toegelaten tot het ambt van dienaar des Woords in de NGK.

Posted in NGK landelijk