Evert Jan Broekhuizen beroepbaar gesteld

De regio Nunspeet van de Nederlands Gereformeerde kerken heeft in haar vergadering van 3 november  jl., na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, br. Evert Jan Broekhuizen uit Dronten beroepbaar gesteld voor het ambt van predikant. De periode van beroepbaarstelling is 2 jaar.

Evert Jan Broekhuizen is per email bereikbaar op dit mailadres.

Posted in NGK landelijk