Roel Koelewijn beroepbaar gesteld

De regio Utrecht van de Nederlands Gereformeerde kerken heeft in haar vergadering van 5 september  jl., na gehouden onderzoek o.l.v. de LCKO, br. Roel Koelewijn beroepbaar gesteld voor het ambt van predikant. De periode van beroepbaarstelling is 2 jaar.

Roel Koelewijn is per email bereikbaar op dit mailadres. Hij is verder telefonisch bereikbaar op 06-52615718.

Posted in NGK landelijk