Verlenging preekbevoegdheid voor Jan Willem Ploeg

De Regionale Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Dordrecht heeft de zelfstandige preekbevoegdheid van br. J.W. Ploeg verlengd voor de duur van drie jaar, tot 30 juni 2025, binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Posted in NGK landelijk