Regio-avonden voor alle vragen over de nieuwe kerkorde

Roept de kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken nog vragen op? Stel ze op een van de vijf regio-avonden die de komende weken zijn in Eindhoven, Assen, Amersfoort, Deventer en Amstelveen.

Deze huidige versie van de kerkorde kent al een voorgeschiedenis waarin alle lokale kerken de gelegenheid gehad hebben om zich erover uit te spreken en met wijzigingsvoorstellen te komen. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. In deze fase is het aan de regio’s (NGK) en classes (GKv) om zich erover te buigen. Zij krijgen tot 1 juni a.s. de tijd om de LV/GS te dienen met hun commentaar.

Tijdens de LV/GS van Zoetermeer, die D.V. in het najaar van 2022 geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda. Na een nieuwe besprekingsronde zal de kerkorde definitief vastgesteld worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Posted in NGK landelijk