Video-update over eenwording NGK en GKv

Soms blijft het een poosje stil, maar de mensen van de synode en de landelijke vergadering hebben bepaald niet stilgezeten! Het werk zit er nu op, nadat half november de concept-kerkorde unaniem is aangenomen. In deze video vertellen drie voorzitters in een kwartiertje over het werk van de afgelopen periode, over wat er nog moet gebeuren tot aan de hereniging van NGK en GKv en wat die hereniging plaatselijk betekent. Deel de video gerust in je netwerk en je gemeente!

 

Posted in NGK landelijk