In memoriam ds. Gerard de Lange

Op 30 april overleed Gerard de Lange (72), emeritus predikant in de NGK. Collega-predikant Ton Vos schrijft een in memoriam over De Lange, een herder en onderwijzer in hart en nieren.

Ton Vos: “Wij gedenken met ds. Gerard de Lange een markante dienaar van het goddelijk Woord: wat hij predikte, leefde hij voor. Walk your talk, was hem op het lijf geschreven. We mogen ook blij en dankbaar vaststellen, dat het gebed bij zijn doop is verhoord: dat Gerard zijn kruis vrolijk heeft gedragen in de navolging van zijn Heer en Hem heeft aangehangen met een waarachtig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde. Hij heeft op 30 april in het jaar van onze Heer 2021 in de leeftijd van 72 jaar dit leven getroost mogen verlaten.”

 

Posted in NGK landelijk