Beroepbaarstelling Pim Vrijmoeth

De regio Utrecht heeft in haar vergadering van 10 juni jongstleden, na gehouden onderzoek onder leiding van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken, br. Pim Vrijmoeth beroepbaar gesteld voor het categoriaal pastoraat.

Pim Vrijmoeth wil zijn gaven inzetten als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg. De periode van beroepbaarstelling is 2 jaar.

 

Posted in NGK landelijk