Janneke Burger bevestigd als predikant NGK Enschede

Janneke Burger is op 30 mei bevestigd als predikant van de NGK Enschede.

Janneke Burger studeerde theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Daarna werkte ze onder andere als hoofdredacteur van het opvoedingsmagazine Jente. Begin dit jaar werd ze beroepbaar gesteld door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Op dat moment was zij al kerkelijk werker met preekbevoegdheid in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Enschede.

Eind februari bracht de NGK Enschede een beroep op haar uit, dat zij ter plekke aanvaardde. Eerder zij ze hierover in het Nederlands Dagblad: ‘Na mijn studie had ik sterk het verlangen het evangelie te verkondigen – dat is toch de kern van de kerk: het goede nieuws van Jezus vieren met elkaar. Het doet mij veel dat ik nu dominee mag worden.’

Ook Jan Mudde, predikant van de NGK Haarlem, vertrekt naar de NGK Enschede. Hij nam afgelopen maand een beroep aan. De gemeente in Enschede is sinds twee jaar vacant vanwege het emeritaat van ds. Menko Biewenga en omdat dr. Jaap Dekker hoogleraar werd aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Posted in NGK landelijk