Folder over landelijke vergadering in teken van eenheid met GKv

Het afgelopen jaar vergaderde de landelijke vergadering van de NGK samen met de generale synode van de GKv. Er is nu een impressie van dit bijzondere jaar, waarin grote stappen naar kerkelijke eenheid werden gezet.

In een digitale folder zijn de belangrijkste onderwerpen op een rij gezet. De folder geeft een goed beeld van de stand van zaken in het proces van eenwording. Veel landelijke commissies zijn al samengegaan, er is tijd genomen voor onderlinge verzoening, er ligt een kerkorde in tweede conceptvorm. Deze kerkorde zal de komende tijd nog besproken worden. Ook zal er nog een beslissing worden genomen over de naam van het nieuw te vormen kerkgenootschap.

  • Lees hier de digitale folder met een overzicht van alle ontwikkelingen en besluiten

 

Posted in NGK landelijk