Theologische Universiteit wil verbreden en meer samenwerken

De Theologische Universiteit in Kampen wil de komende jaren werken aan verbreding en verbinding.

De universiteit zet in op meer samenwerking met andere opleidingen en kenniscentra, meer verbinding met de lokale kerken en met christenen in Nederland die theologische kennis willen opdoen. Het aanbod van de TU zal beter ontsloten moeten worden, waarbij ook meer accent dan voorheen komt te liggen op samenlevingsvraagstukken.

De universiteit hoopt ook meer studenten aan te trekken. De komende jaren gaan vele tientallen predikanten in GKv en NGK met pensioen. Op dit moment studeren ongeveer 8 studenten per jaar af, wat nog niet voldoende is om alle toekomstige vacatures te vervullen.

Posted in NGK landelijk