NGK en GKv treden toe tot Raad van Kerken

NGK en GKv gaan als geassocieerd lid deelnemen aan de Raad van Kerken. Dit besluit wordt naar verwachting in november genomen door de landelijke vergadering en generale synode.

Tijdens een voorbereidende ‘cluservergadering’ van landelijke vergadering en synode noemde voorzitter Geert van Dartel van de Raad van Kerken dat afstandelijkheid tussen de Raad van Kerken en de kleine gereformeerde kerken plaatsgemaakt heeft voor hartelijke relaties. De ontmoetingen in het kader van de Raad van Kerken bieden de gelegenheid om in alle openheid door te spreken over verschil in opvattingen, en om samen te bidden.
Van Dartel toonde zich dankbaar voor het voornemen van de NGK en GKv om als geassocieerd lid deel te gaan nemen aan de Raad van Kerken. In de Raad van Kerken zijn veel ‘kerkfamilies’ vertegenwoordigd; deelname van de kleine gereformeerde kerken voegt in zijn ogen echt iets toe.

Posted in NGK landelijk