Lans Bovenberg in OnderWeg: ‘We zijn slaaf van Apple en Microsoft’

In het nieuwste nummer van het kerkelijk magazine OnderWeg spreekt econoom Lans Bovenberg zich uit over vrijheid: ‘We laten ons ringeloren door Apple, Google en Microsoft. Onze vrijheid wordt bedreigd door grote commerciële bedrijven die ons manipuleren.’

Bovenberg vindt dat de economische positie van burgers, gezinnen en andere kleine gemeenschappen worden versterkt. ‘Daar ligt een rol voor kerken, gezinnen en onderwijs.’ In zijn ogen heeft de kerk een kerntaak in de bezinning op wat we
belangrijk vinden: wat zijn onze diepere waarden? ‘Wat is het goede leven? Worden we gelukkig van vijf keer per jaar op vakantie gaan? Of draait het om kinderen opvoeden, zorgen voor kwetsbaren en vrijwilligerswerk? We geloven in de mythe dat we gelukkig worden door veel te consumeren, maar dat maakt ons niet ten diepste gelukkig. Als gemeenschap van gelovigen moeten we ons teweer stellen tegen allerlei krachten die ons willen knechten. De vrije markt kan alleen maar goed functioneren als burgers weten wat ze ten diepste waarderen, waar het goede leven om draait.’

Posted in NGK landelijk