Oproep: begin Paasdienst met ‘U zij de glorie’

Peter van Veen, organist van de NGK Culemborg, roept alle organisten en pianisten op om op paaszondag om 10.00 uur het lied U zij de Glorie te spelen.

Van Veen, die ook verbonden is aan de Theologische Universiteit Kampen, hoopt dat velen dit lied zullen streamen en via sociale media willen delen. ‘Nu duidelijk is geworden dat er met Pasen nog steeds geen kerkdiensten gehouden zullen worden, valt het des te zwaarder dat de lofzang voor God geen doorgang kan vinden. Een groot deel van de liturgie in de kerkgebouwen is letterlijk stilgevallen. Maar géén muziek in de kerk op paaszondag, dat kunnen we niet laten gebeuren.’

U zij de Glorie is in veel kerken het slotlied van de Paasdienst. Van Veen stelt voor om de online vieringen met dit lied instrumentaal te beginnen. ‘Omdat het lied in alle kerken als Paashymne zo bekend is, kan het meteen herkenning oproepen. Het kan natuurlijk alsnog ook aan het eind van een dienst gezongen worden.’

Posted in NGK landelijk