Oproep: bid wereldwijd het Onze Vader

Paus Franciscus heeft christenen wereldwijd opgeroepen om woensdag 25 maart om 12.00 uur het Onze Vader te bidden. De synode van de GKv en de landelijke vergadering van de NGK steunen deze oproep van harte.

Nu het coronavirus wereldwijd om zich heen grijpt, is het goed om ook aan de sluiten bij dit gebed van christenen wereldwijd. Eerder al werd door de synode en landelijke vergadering een gezamenlijke oproep gedaan tot gebed“Laten we in dat besef onze toevlucht zoeken bij onze almachtige God en Vader en hem bidden om zijn zegen over de voorzorgsmaatregelen die er in ons land getroffen worden, om bemoediging en hulp voor hen die onder die maatregelen lijden, om kracht en toewijding voor hen die zorg verlenen en de vitale sectoren draaiend houden en troost voor hen die ernstig ziek of stervende zijn en hun nabestaanden.”

Afgelopen zondag, aan het einde van zijn toespraak, riep paus Franciscus alle christenen op om zich te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus: “In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel.”

Posted in NGK landelijk