Landelijke vergadering tijdelijk stilgelegd

Het was onvermijdelijk: ook de landelijke vergadering van de NGK en de synode van de GKv zullen tot aan de zomer geen plenaire bijeenkomsten meer houden.

De beide moderamina hebben daartoe besloten naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 23 maart jl. Op een wat lager pitje gaat een deel van het werk wel verder met gebruikmaking van digitale communicatiemiddelen.

Voor de GKv geldt daardoor dat de afrondende bespreking over het onderwerp man/vrouw en ambt vertraging oploopt. Het zal na de zomer met voorrang behandeld worden. Het plan is nu, uiteraard onder voorbehoud, om op 19 september verder te gaan met plenair vergaderen. Eind oktober hopen synode en landelijke vergadering dan klaar te zijn met hun werk.

Posted in NGK landelijk