Landelijke Vergadering gaat digitaal verder

Ook voor de generale synode (GKv) en de landelijke vergadering (NGK) ziet de komende periode er vanwege de coronacrisis ineens heel anders uit. De gezamenlijke vergaderingen die gepland stonden voor 21 maart en 4 april zijn sowieso afgelast.

In plaats van de geplande clustervergaderingen van 21 maart en 4 april gaat er de komende weken digitaal vergaderd worden: alle afgevaardigden leveren hun bijdrage over de rapporten en voorstellen in de eerste ‘besprekingsronde’ per cluster en per thema digitaal aan. In dezelfde digitale omgeving kunnen de deputaatschappen en commissies vervolgens op een vergelijkbare manier reageren. Over hoe het na deze eerste ‘besprekingsronde’ verder gaat, wordt nog nagedacht.

Op de agenda’s staan voor de komende tijd tal van praktische zaken, variërend van dovenpastoraat tot archiefbeleid, predikantszaken en Theologische Universiteit, toerusting, contacten met de overheid en het Meldpunt misbruik.

Lees ook dit bericht op de gezamenlijke website van LV en GS.

Posted in NGK landelijk