Advies over corona en kerkdiensten

Frans Schippers

Van diverse kanten wordt de vraag gesteld: wat adviseren NGK en GKv aan plaatselijke kerken wat betreft maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus? Kort gezegd is dat: volg de richtlijnen van het RIVM. Speciaal voor de kerken heeft Steunpunt Kerk en Werk heeft een advies  geschreven. Op deze pagina staan ook alle relevante geldende adviezen en richtlijnen. Zowel het moderamen van de Generale Synode (GKv) als van de Landelijke Vergadering (NGK) onderschrijft deze adviezen.

Met betrekking tot de uitzending van kerkdiensten raden we u aan de nieuwspagina’s van Kerkdienstgemist.nl en Kerkomroep.nl te volgen, omdat de meeste internetkerkdiensten niet via de GKv-servers, maar via deze platformen uitgezonden worden.

Frans Schippers, voorzitter van de Landelijke Vergadering van de NGK: ‘Kerken met meer dan honderd leden moeten nadenken over alternatieven voor de kerkdienst. Ze kunnen met een klein aantal mensen een dienst vormgeven en die via de kerkomroep uitzenden. Misschien zijn huiskamerdiensten een optie. Er zijn genoeg alternatieven te bedenken. Als je dit advies van de regering in de wind slaat, breng je anderen in gevaar.’

Posted in NGK landelijk