‘Blij met hereniging, maar ruimte behouden’

Veel enthousiasme over het ‘Verlangendocument’. Daarnaast ook vragen en zorgen over ruimte en vrijheid van plaatselijke gemeenten, vooral in relatie tot de concept-kerkorde. Dat is de rode lijn in de meningen over het proces van eenwording van NGK en GKv, tijdens een zittingsdag van de Landelijke Vergadering van de NGK.

Alle regio’s van de NGK zijn de afgelopen maand bijeen geweest om over de hereniging met GKv te spreken. Lokale kerken konden hun opinies en gevoelens bij het herenigingsproces tijdens die bijeenkomsten delen. Het moderamen van de Landelijke Vergadering had zaterdag 1 februari een extra zittingsdag ingevoegd om alles bij elkaar te brengen. Ook twee NGK-gemeenten, de Jeruzalemkerk uit Utrecht en de Tehuisgemeente uit Groningen, kregen spreektijd.

Het hele verslag leest u op de gezamenlijke website van Landelijke Vergadering van de NGK en synode van de GKv.

Posted in NGK landelijk