Anne Lorein neemt beroep NGK Culemborg aan

Anne Lorein (Credit: Laurien Blom Photography)

Anne Lorein (28) uit Kampen heeft het beroep dat de NGK Culemborg op haar uitbracht, aangenomen.

Lorein studeerde theologie in Leuven aan de Evangelische Theologische Faculteit. Vorig jaar rondde ze de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding af. Sinds dit seizoen werkt ze ook als promovendus kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen. Dit werk zal ze combineren met haar predikantschap in Culemborg, waar ze voor 0,5 fte aan de slag gaat.
Eerder stelde Lorein zich voor op de website van de NGK. Ze schreef toen onder andere: ‘Ik verdiep me graag in de Bijbel en ga daarin graag op zoek naar de relevantie van Gods Woord voor ons vandaag, om op die manier God in alle aspecten van ons leven te betrekken. Ik verlang ernaar God te dienen door als gemeente samen met Hem op weg te gaan. Zo hoop ik als predikant mensen met elkaar te verbinden, maar vooral eraan bij te dragen dat mensen zich verbonden weten met God.’
Posted in NGK landelijk, NGP