Ds. Henk de Jong ontvangt eredoctoraat in Kampen

De Theologische Universiteit Kampen heeft het eerder aangekondigde eredoctoraat uitgereikt aan ds. Henk de Jong, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Eredoctoraten worden uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor wetenschap, kerk, theologie of wereldbeschouwing. De Jong studeerde in Kampen en publiceerde bijna 20 boeken waarin hij belangrijke onderscheidende bijdragen leverde aan  de ontwikkeling van de Bijbelse theologie, zoals hij liet zien in Van Oud naar Nieuw. De ontwikkelingsgang van Oude naar Nieuwe testament (2002). De Jongs invloed en verdiensten voor de Bijbelwetenschappen worden breed erkend, alsook zijn originele bijdragen aan het publieke debat. In Kampen is sinds 2018 de Henk de Jong-leerstoel gevestigd, welke meekwam toen de Nederlands-Gereformeerde Predikantenopleiding naar Kampen verhuisde. Met dit eredoctoraat eert de TU de naamgever van deze leerstoel en daarmee haar eigen alumnus.

Universitair hoofddocent Hans Burger reageert op Twitter: “Terecht eredoctoraat voor dr. Henk de Jong. Mooi en ontroerend om mee te maken. Bijzonder moment van verzoening tussen GKv en NGK.”

Foto: Lyanne de Haan-Wilts

Posted in NGK landelijk