Historische Landelijke Vergadering van start gegaan

Frans Schippers

De Landelijke Vergadering, die op 8 november van start ging met een bidstond, mag historisch worden genoemd. Voor het eerst is een groot deel van de zittingen gezamenlijk met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

De Landelijke Vergadering is de plek waar Nederlands Gereformeerde Kerken bespreken wat alle plaatselijke kerken aangaat. De voorgenomen hereniging met de GKv is het grootste thema. Tijdens verschillende gezamenlijke zittingen wordt besloten of en hoe de route naar eenwording wordt vervolgd.

Intussen is Frans Schippers gekozen tot preses van de Landelijke Vergadering. Schippers is lid van de NGK Heemstede en in het dagelijks leven werkzaam als directeur en commandant bij de veiligheidsregio Kennemerland. Ook de afgelopen drie jaar zat hij al in het moderamen, als tweede preses. De andere bestuursleden van het nieuwe moderamen zijn Sander Datema (2e preses), Hester Tjalma-den Oudsten (1e scriba) en Ben Vreugdenhil (2e scriba).

Er verschijnen een aantal nieuwsbrieven voor afgevaardigden en geïnteresseerden over de Landelijke Vergadering. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrieven.

Kijk ook eens op de gezamenlijke site van de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK.

Posted in NGK landelijk