Toerusting NGK: werken vanuit vijf steunpunten

Het NGK Jeugdwerk heet vanaf nu Jeugdwerk Steunpunt.

De Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) gaat vanuit een nieuwe visie de toerusting voor de kerken verzorgen vanuit vijf herkenbare steunpunten. Vijf websites met deels nieuws namen bieden alles op het vlak van advies, inspiratie, praktische informatie, begeleiding, coaching en training.

De NGT biedt toerusting aan alle betaalde en vrijwillige werkers binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken. Begin 2019 is een gezamenlijk verlangen verwoord in een nieuwe visie: geloofsgemeenschappen ondersteunen in het bloeien en vrucht dragen, zodat door hen heen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt.

Volgens Klaas Quist, coördinator van de NGT, is deze visie het gevolg van een verlangen: “We hebben de afgelopen twee jaar onze gezamenlijke kijk op de kerk intensief besproken en gekeken hoe we ons werk beter op elkaar kunnen aansluiten. Hierdoor ontstond ook de behoefte om de namen van onze werkvelden, beter op elkaar aan te laten sluiten. Voor onze doelgroepen is nu veel duidelijker waar ze moeten zijn. En tegelijk, dat we één familie van steunpunten vormen, die vanuit eenzelfde visie samenwerkt.”

De websites zijn

www.diaconaalsteunpunt.nl
www.jeugdwerksteunpunt.nl (voorheen NGK Jeugdwerk)
www.kerkenradensteunpunt.nl (voorheen Toerusting 2.0)
www.missionairsteunpunt.nl
www.predikantensteunpunt.nl (voorheen Toerusting 2.0)

De (deels) nieuwe namen, huisstijlen en logo’s benadrukken de verbondenheid van de steunpunten waardoor zij de doelgroepen – werkers binnen de NGK – beter zullen aanspreken.

Posted in NGK landelijk