Themanummer Dienst over eenwording GKv en NGK

Dienst, het blad voor toerusting van werkers in de kerk, geeft in een themanummer aandacht aan de eenwording van GKv en NGK.

Dit nummer biedt veel informatie en gespreksstof voor plaatselijke gemeenten over tal van vragen. Vragen over het al dan niet samengaan van plaatselijke kerken, over een nieuwe kerkorde, pastoraat, liturgie, jeugdwerk, financiën en nog meer.

Kerken kunnen (extra) exemplaren bestellen bij de uitgever, Buijten & Schipperheijn (info@buijten.nl; 020-5241010).
Prijs: per bestelling € 2,50 (bijdrage verzendkosten) + het aantal exemplaren à € 1,95

Posted in NGK landelijk