Onderzoek naar liedbundels en kerkmuziek

Het Nederlands Dagblad en de afdeling kerkmuziek van het Rotterdams Conservatorium (Codarts) doen via een enquête onderzoek naar de psalm- en liedbundels waaruit momenteel in kerkelijk Nederland wordt gezongen. Verder richt het onderzoek zich op de vraag hoe de zang en instrumentale begeleiding gestalte krijgen. 

De uitkomsten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden in het Nederlands Dagblad, in een afstudeerscriptie van een student kerkmuziek van het Rotterdams Conservatorium en mogelijk ook in vervolgonderzoek binnen de afdeling kerkmuziek van het conservatorium. De resultaten zullen vertrouwelijk worden behandeld en blijven bewaard bij het Nederlands Dagblad voor een periode van 5 jaar.

Scriba’s of andere contactpersonen van kerkelijke gemeenten kunnen de vragenlijst, in overleg met de voorganger en musici, invullen. Het is de bedoeling dat per gemeente één vragenlijst wordt ingevuld. Dat duurt ongeveer een kwartier.

  • De enquête is hier te openen.
Posted in NGK landelijk