Informatieavonden over de concept-kerkorde NGK en GKv

Tijdens drie informatie-avonden op verschillende plekken in het land kunnen leden van de NGK en GKv zich informeren over de concept-kerkorde van het nieuwe kerkverband.

In het herenigingsproces van NGK en GKv wordt door een werkgroep gewerkt aan deze nieuwe kerkorde. In dat document wordt vastgelegd hoe we als kerken en kerkleden met elkaar omgaan, op elkaar toezien en voor elkaar zorgen. Een eerste versie van de nieuwe kerkorde is in juni samen met een uitgebreide toelichting naar de kerken gestuurd. Kerkenraden werden in een begeleidend schrijven opgeroepen om de kerkorde te bestuderen en erop te reageren.

Om de kerken verder van dienst te zijn in dit proces worden de komende maanden verspreid over het land enkele informatieavonden belegd, waarop werkgroepleden hun keuzes toelichten en in gesprek gaan met gemeenteleden, die op de kerkorde kunnen reageren. Die avonden zijn gepland op donderdag 19 september 2019 in de Kandelaarkerk in Assen (Oude Molenstraat 20), op donderdag 26 september in de Maranathakerk in Zwijndrecht (Koninginneweg 1a) en op donderdag 10 oktober in de Martuskerk in Amersfoort (Copernicusstraat 18). De avonden beginnen om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop met koffie of thee) en eindigen om 22.00 uur.

Posted in NGK landelijk