Afscheid Ad van der Dussen 5 sept.

Op donderdag 5 sept. a.s. zal dr Ad van der Dussen wegens emeritering afscheid nemen als docent systematische theologie van de TU Kampen en de NGP. Dit afscheid vindt plaats tijdens de opening van het academisch jaar om 15.00 uur. Van der Dussen zal dan de openingsrede uitspreken over Vrees en beven,  Een pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie. Locatie: Nieuwe Kerk, Broederweg 34 te Kampen. Welkom!

Posted in NGK landelijk, NGP