Eredoctoraat voor ds. Henk de Jong

De Theologische Universiteit Kampen gaat een eredoctoraat verlenen aan de Nederlands gereformeerde emeritus-predikant Henk de Jong. Dat gebeurt op 6 december aanstaande, tijdens de Dies Natalis.

Eredoctoraten worden uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor wetenschap, kerk, theologie of wereldbeschouwing. De Jong studeerde in Kampen en publiceerde bijna 20 boeken waarin hij belangrijke onderscheidende bijdragen leverde aan de ontwikkeling van de Bijbelse theologie, zoals hij liet zien in ‘Van Oud naar Nieuw. De ontwikkelingsgang van Oude naar Nieuwe testament’ (2002). De Jongs invloed en verdiensten voor de Bijbelwetenschappen worden breed erkend, alsook zijn originele bijdragen aan het publieke debat. In Kampen is sinds 2018 de Henk de Jong-leerstoel gevestigd, welke meekwam toen de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding naar Kampen verhuisde. Met dit eredoctoraat eert de TU de naamgever van deze leerstoel en daarmee haar eigen alumnus.

Posted in NGK landelijk