Ds. Wilbert Scheffer (48) overleden

Op 22 juli is ds. Wilbert Scheffer (48) na een ernstige ziekte overleden in zijn woonplaats Zwolle.

Wilbert Scheffer diende van 2006 tot begin 2019 de Nederlands Gereformeerde Kerk van Zwolle (Zuiderkerk). Eerder werkte hij als jeugdwerker in Ede (PKN) en als missionair projectleider in de NGK Houten.

De dankdienst voor zijn leven is op zaterdag 27 juli om 13.00 uur in de Koningskerk te Zwolle. De avond tevoren, vrijdag 26 juli, is daar van 20.00  – 21.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen.

Collega ds Willem Smouter: “Wilbert was een gevoelig én een fijngevoelig mens. In elk van zijn functies en ook daarbuiten heeft hij dicht bij God en dicht bij mensen willen leven. Hij kon voorzichtig, zelfs aarzelend, overkomen maar in zijn vertrouwen op God was hij krachtig en vastbesloten. Dat zijn werk en zijn leven voortijdig zijn afgebroken doet pijn, waarbij we nu in gedachten en gebeden vooral denken aan zijn vrouw Joke en verdere familie”.  

Intussen is een uitgebreid In Memoriam door collega Laurens van Baardewijk verschenen op de website van OnderWeg.

Posted in NGK landelijk