Ds. Arrie Mak verbonden aan NGK/CGK Zoetermeer

Ds. Arrie Mak is verbonden aan De Lichtzijde, de samenwerkingsgemeente van NGK/CGK in Zoetermeer.

Mak was eerder voorganger van de Petrusgemeente in Broeksterwoude (CGK). Voor zijn studie theologie doorliep hij de LTS en de MTS en werkte hij in de ict. Hij was verbonden aan verschillende gemeenten als evangelist, pastoraal werker, jongerenwerker en catecheet. Zijn studie theologie leidde hem via Ede en Kampen naar Apeldoorn, waar hij afstudeerde.

 

Posted in NGK landelijk