Dr. Ad van der Dussen neemt afscheid van TUK

Dr. Ad van der Dussen neemt wegens emeritering afscheid als docent van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding en aan de Theologische Universiteit Kampen.

Van der Dussen spreekt ter gelegenheid van zijn afscheid tijdens de opening van het academisch jaar 2019-2020 de openingsrede uit. De titel van zijn rede, die wordt gehouden op donderdag 5 september 2019, is: ‘Vrees en beven. Een pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie.’ Geïnteresseerden zijn van harte welkom, om 15:00 in de Nieuwe Kerk, Broederweg 34, Kampen.

 

Posted in NGK landelijk