Dienstverband dr. Jaap Dekker aan TUK uitgebreid

De aanstelling van prof. dr. Jaap Dekker als bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit Kampen wordt vanaf 1 september uitgebreid naar een bijna voltijdsaanstelling.

Dekker gaat meer taken op zich nemen binnen de sectie Oude Testament. Na instemming van de regio zal Dekker door de NGK Enschede worden aangesteld als predikant met een bijzondere opdracht, namelijk de opleiding van predikanten. Hij blijft daarbij bevoegd om te preken en de sacramenten te bedienen.

Dekker neemt op 25 augustus afscheid als gemeentepredikant van de NGK Enschede.

Posted in NGK landelijk