Nog vier opties voor nieuwe kerknaam

Evangelische Gereformeerde Kerken, Nederlandse Gereformeerde Kerken, Verenigde Gereformeerde Kerken of Gemeenschap van Gereformeerde Kerken? Deze vier namen zijn in de race voor de nieuw te vormen kerkgemeenschap van GKv en NGK.

De Regiegroep hereniging GKv/NGK motiveert de drie namen en stelt kerkleden in de gelegenheid opnieuw hun voorkeur uit te spreken.

De Nederlandse Gereformeerde Kerken – omdat dat precies typeert wat we zijn: gereformeerd en Nederlands; en inderdaad, het is de naam van één van de twee kerkverbanden, maar dan net anders (de ‘e’ achter Nederlands).
De Verenigde Gereformeerde Kerken – gereformeerde kerken die zich (nu en blijvend) verenigen, één willen zijn in het dienen van de Heer.
De Gemeenschap van Gereformeerde Kerken – in het enkelvoud, als naam voor de kerkgemeenschap waar binnen een variatie aan gereformeerde kerken past.
De Evangelische Gereformeerde Kerken – kerken met de gereformeerde belijdenis die leven uit het evangelie van de Heer en dat ook willen uitstralen.

Posted in NGK landelijk